Jak wykonać kolczyki z czeskimi kaboszonami otoczonymi spiralnie ułożonymi koralikami?

Astry Marcinki stały się inspiracją dla Anny Różyckiej przygotowania tutorialu, który pokazuje jak zrobić kolczyki ze spiralnie ułożonymi drobnymi koralikami wokół małego kaboszonu z dwoma dziurkami.

Odwiedż nasza grupę na facebooku - Biżuteryjne tutoriale, porady, warsztaty, handmade, DIY

Materiały potrzebne do wykonania kolczyków w kształcie wiatraczków:

Koraliki potrzebne do zrobienia kolczyków Marcinków tutorial royal-stone.

Sposób wykonania kolczyków z CzechMates Cabochon

Na nitkę długości ok. 100 cm. nawlekamy 20 koralików D, zawiązujemy supełek pozostawiając końcówkę nici ok. 10 cm. Przechodzimy igłą z nitką przez kilka najbliższych koralików.

Ściegiem peyote przez całe okrążenie dodajemy po 1 D pomiędzy co drugi koralik. Na koniec przechodzimy nicią przez pierwszy dodany w tym kroku koralik. Tę zasadę stosujemy do każdego z okrążeń wykonywanych ściegiem peyote.

W kolejnym okrążeniu dodajemy po 1 T15a pomiędzy koraliki D. Ponieważ koraliki T15 są mniejsze niż D, po naciągnięciu nici stworzy nam się obręcz węższa z jednej strony, która będzie stanowić górną część oprawy kaboszonu.  Na koniec wyprowadzamy nić z koralika D z okrążenia poniżej okrążenia z koralików T15a.

CzechMates Cabochon jest koralikiem dwudziurkowym. Wykonaną obręcz przymocowujemy do kaboszonu przechodząc igłą pomiędzy koralikami D i wbijamy się w pierwszą dziurkę kaboszonu. Po przejściu igły z nitką na drugą stronę otworu przewlekamy igłę przez 3 koraliki D w kierunku drugiego otworu i znów przechodząc pomiędzy koralikami D wbijamy igłę w drugi otwór naszego kaboszonu. Na koniec tego etapu przechodzimy przez najbliższy koralik D skrajnego okrążenia.

Ten etap pracy to zamknięcie obręczy z koralików D od spodu kaboszonu. Dodajemy 1 T15a pomiędzy skrajne D, tak samo jak na wierzchu pracy. Następne okrążenie to ponowne  dodanie po 1 T15a pomiędzy koraliki poprzedniego okrążenia (T15a).

W kolejnym okrążeniu dodajemy po 1 T15b co drugi T15a z poprzedniego okrążenia. Żeby nie powstały brzydkie dziurki chwytamy nicią także koraliki okrążenia poniżej – patrz strzałki na zdjęciu. Kończąc okrążenie wychodzimy z pierwszego doszytego w tym okrążeniu koralika, czyli T15b. Na koniec pomiędzy T15b wszywamy  po  1 T15b i zaciągamy nitkę, by stworzył się zamknięty spód naszej pracy. Przechodzimy nicią do środkowego okrążenia z koralików Delica.

Teraz będziemy poszerzać obręcz  dookoła kaboszonu poprzez doszywanie  po 1 T11 do koralików D środkowego okrążenia. Następnie doszywamy po 1 T8 pomiędzy T11. Warto przejść jeszcze raz przez wszystkie T11 i T8 w tym okrążeniu aby nieco usztywnić pracę. Kończymy przechodząc nitką przez dowolny T8.

Na nitkę nawlekamy sekwencję: 1 D, 1 T11, 3 T15b. Odliczamy dwa kolejne koraliki T8 w stronę, którą prowadzi nitka i wbijamy się w koralik T15a znajdujący się nad wskazanym T8.
Kolejne ruchy będą polegały na dalszym doszywaniu do T15a sekwencji wychodzących z kolejnych T8. Aby wrócić do kolejnego T8, z którego wyprowadzimy sekwencję koralików, wbijamy  igłę w przeciwnym kierunku w koralik D znajdujący się bezpośrednio pod T15a, z którego wychodzi nić, następnie w kolejny D ze spodniej części pracy (znajduje się on pod T11 ), przechodzimy w T15a oraz D aby znów  zawrócić igłą i wbić się w T11 i ostatecznie w T8,  z którego wyjdzie następna sekwencja 1 D,1 T11, 3 T15b, którą doszyjemy do kolejnego T15a.

Pracujemy w ten sposób do końca okrążenia. Wychodząc  z ostatniego wolnego T8 i przechodząc do ostatniego wolnego T15a  musimy wbić igłę pomiędzy dodawane w sekwencjach  koraliki i przejść na spód pracy, a następnie przejść igłą i nitką w najbliższy T8.

Ostatnim etapem tworzenia kolczyka jest doszywanie pomiędzy T8 po 3 T15a. Zamiast ostatniej trójki koralików T15a  doszywamy sztyft. Aby wszyć sztyft, w ostatnią przestrzeń między dwoma T8 dodajemy kolejno: 2T15a, ucho sztyftu, 2T15a. Przechodzimy na spód kolczyka przez sąsiadujące  koraliki, łączymy końcówki nici, zawiązujemy supeł, a końcówki przewlekamy przez najbliższe 2-3 koraliki.

Analogicznie wykonujemy drugi kolczyk.

Kolczyki Marcinki z Czech Mates Cabochon, tutorial royal-stone.

Prezentując pracę wykonaną na podstawie tego tutorialu, pamiętaj o podaniu autora i tytułu oraz oznaczeniu zdjęć #tutorialroyalstone

Miłego koralikowania

Anna Różycka, ARfan