Konkurs biżuteryjny Kalendarz Royal-Stone 2023 trwa! W tym roku do tworzenia biżuterii inspiruje Was DWANAŚCIE BAJEK

Na zwycięzców każdego konkursu cząstkowego czekają atrakcyjne nagrody – wartościowe bony, karty VIP, a dla najlepszych publikacja zdjęć zwycięskich prac w drukowanym, ściennym kalendarzu na rok 2023! Cały konkurs złożony z 12 inspiracji trwa do 4 listopada 2022 r. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Inspiracja nr 3. Królowa Śniegu 25.01-04.04.2022 roku.

Trzecią inspiracją jest bajka H.Ch. Andersena “Królowa Śniegu”. Zadaniem Uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie biżuterii inspirowanej treścią bajki.

Wszystkie szczegóły znajdziecie w Regulaminie konkursu Kalendarz Royal-Stone 2023.

Termin nadsyłania zgłoszeń do inspiracji “KRÓLOWA ŚNIEGU” upływa 04.04.2022 r. o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy również do poznania Członków konkursowego Jury.