Chłodny odcień mięty doskonale sprawdza się w letnich projektach biżuteryjnych. W dzisiejszym tutorialu Natalia Zaborowska pokazuje jak wykonać parę kolczyków z jadeitowych łezek i kropel w odcieniu chłodzącej mięty.

Materiały potrzebne do wykonania kolczyków

Sposób wykonania kolczyków z jadeitami

1. Pracę nad kolczykami rozpoczynamy od wyplecenia sztyftu, na którym zawiśnie kolczyk. Przygotowujemy ok. 60cm nici, na którą nawlekamy sekwencję 1xFP, 1xM1, 1xFP, 1xM1, 1xFP, 1xM1, następnie przewlekamy nić przez wszystkie koraliki tworząc pętelkę, zawiązujemy nić nie pozostawiając luzu i na koniec wychodzimy z koralika FP i M1.

2. Nawlekamy sekwencję 1xM1, 3xT15,1x M1, następnie przechodzimy nicią przez najbliższy koralik M1 pomijając koralik FP. Powtarzamy czynność do pełnego okrążenia.

3. Przewlekamy nić przez koraliki M1, 3T, M1 kierując się do przerwy pomiędzy koralikami M1, następnie nawlekamy 1xM1 i przechodzimy przez sąsiadujący koralik M1, wypełniając wolną przestrzeń. Powtarzamy czynność do pełnego okrążenia.

4. Przechodzimy nicią przez koraliki Toho i Miyuki, aż do środkowego M1. Nawlekamy 5xT15, przechodzimy nicią przez najbliższy koralik M1 dodany w poprzednim etapie, powtarzamy tę czynność do pełnego okrążenia.

5. Przechodzimy nicią do środkowego koralika T15, nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez sąsiedni środkowy koralik T15. Pracujemy w ten sposób do końca okrążenia. Przed przewleczeniem ostatniego koralika T15 wkładamy do środka sztyft, tak aby talerzyk skierował się ku koralikom FP, a sztyft zakryły „plecki” z koralików T15. Przewlekamy ostatni koralik T15 zaciągając nić, zawiązujemy supełek na nici poprzecznej, wplatamy nieco w pracę i odcinamy nadmiar.

6. Pracę nad głównym elementem kolczyka rozpoczynamy od nawleczenia 42 koralików, nawlekając naprzemiennie koraliki M1 i M2. Przeciągamy nici przez wszystkie koraliki tworząc pętelkę, pozostawiamy nieco miejsca na nici, zawiązujemy supełek i chowamy go w koraliki wychodząc z koralika M1.

7. Nawlekamy 1xM1 i przechodzimy przez najbliższy koralik M1 (pomijając koralik M2). Powtarzamy czynność do pełnego okrążenia. W tej chwili nasza nić powinna wychodzić z koralika M1 pierwszego okrążenia.

8. Dodajemy kolejne okrążenie – tym razem z koralików M2. W tym celu przechodzimy nicią do koralika wyższego okrążenia – M1, nawlekamy 1x M2 i przechodzimy przez najbliższy koralik M1. Powtarzamy do pełnego okrążenia. Nić powinna wychodzić z koralika M1 poprzedniego okrążenia.

9. Przechodzimy do koralika M2 z rzędu wyższego, nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez najbliższy koralik M2. Powtarzamy czynność do pełnego okrążenia. Nić powinna wychodzić z koralika M2.

10. Przechodzimy nicią do najbliższego koralika M1, następnie przechodzimy igłą pomiędzy koralikami kierują się w dół, tak aby nić wychodziła wewnątrz oplotu. Następnie przechodzimy przez dziurkę  łezki, odliczamy siedem koralików i przechodzimy nicią pomiędzy koralikami, kierując się w górę. W tej chwili kamyk powinien wpasować się w oplot dość luźno, a jego wierzchołek pokryć się z koralikiem T15. Następnie przechodzimy nicią przez najbliższy koralik M1.

11. Następnie wracamy do koralika T15, nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez najbliższy koralik T15. Powtarzamy tę czynność do pełnego okrążenia. Właśnie wykonaliśmy tył elementu głównego.

12. Przechodzimy przez koraliki Miyuki kierując się na drugą stronę oplotu – czyli na front pracy. Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez najbliższy koralik M2, powtarzamy czynność do pełnego okrążenia. Nić w tej chwili powinna wychodzić z koralika M2. Przechodzimy przez najbliższy koralik T15, następnie ponownie dodajemy po 1x T15. Przy wierzchołku łezki pomijamy dodanie koralika i przechodzimy od razu przez sąsiadujący koralik T15, potem ponownie dodajemy po 1x T15 do końca okrążenia. Na koniec nić powinna wychodzić z koralika T15 niższego rzędu.

13. Poprzez koralik M2, przechodzimy do koralika M1, następnie nawlekamy 1x M1 i przechodzimy przez najbliższy, znajdujący się w linii prostej koralik M1. Powtarzamy tę czynność do czasu, kiedy dotrzemy do wierzchołka łezki. Nawlekamy 2x M2 i przechodzimy przez najbliższy w linii prostej M1. Następnie kontynuujemy dodawanie po jednym koraliku M1 do pełnego okrążenia. Na koniec okrążenia nić powinna wychodzić z koralika M1 rzędu niższego.

14. Przechodzimy nicią do sąsiedniego koralika M1. Nawlekamy 1x M1 i przechodzimy przez najbliższy w linii prostej koralik M1 (analogicznie jak w p. 13), powtarzamy czynność dodając po jednym koraliku M1 dopełnego okrążenia.

15. Przechodzimy nicią do dziesiatego koralika M1 począwszy od wierzchołka łezki. Nawlekamy 1x M2 i przechodzimy przez kolejny koralik M1. Następnie nawlekamy sekwencję 1x M2, 1x M1, 1x M2, 1x M1, 1x M2 i tworząc pętelkę, przechodzimy przez koraliki M1, M2, M1 (patrz zdjęcie). Na koniec przechodzimy przez M2 i M1 właśnie doszytej pętelki.

16. Nawlekamy 1x fp, 1x M2, 1x fp, 1xM2, 1x fp, następnie tworząc pętelkę przechodzimy ponownie przez ten sam koralik M1 z którego wychodzi nić. Dalej przechodzimy przez koraliki M2 i M1, ponownie nawlekamy sekwencję 1x fp, 1x M2, 1x fp, 1x M2, 1x fp i przechodzimy tworząc pętelkę przez koralik, z którego wychodzi nić.

17. Przewlekamy nić przez koralik fp, następnie nawlekamy sekwencję 1x M2, 1x fp, 1x M2, omijamy następny M1 i przechodzimy przez kolejny M1 z oplotu łezki (patrz zdjęcie). Nawlekamy 1x T15 i wracamy przez koraliki M2, fp, M2, następnie przechodzimy przez najbliższy koralik fp, i dalej przez M1, M2, M1 i w końcu przez fp.

18. Ponownie nawlekamy sekwencję 1x M2, 1x fp, 1x M2, przechodzimy przez drugi koralik M1 (analogicznie jak po drugiej stronie łezki), nawlekamy 1x T15 i zawracamy przez koraliki M2, fp, M2. Następnie przechodzimy przez koraliki fp, M1, fp.

19. Nawlekamy sekwencję 1x M1, 1x fp, 1x M1, 1x fp, 1x M1 i przechodzimy przez sąsiedni fp. Przechodzimy przez koralik M2, po czym przechodzimy przez koraliki fp, M1, fp do szczytowego koralika M1.

20.  Czas na doszycie bigla w oplocie. Przechodzimy przez koralik M1 oplotu, a następnie przez wszystkie koraliki dookoła. Następnie przeciągamy nić przez koralik M1 z oplotu łezki. Powtarzamy ten krok dla wzmocnienia połączenia pomiędzy sztyftem a kolczykiem.

21. Przesuwając się wzdłuż boku plecionki, przechodzimy nicią do wierzchołka łezki i jeden z dwóch koralików M1, nawlekamy 1x M1, 1x fp, jadeitową kroplę, 1x M2, następnie pomijając koralik M2, wracamy przez kroplę, fp i M1, a następnie przechodzimy przez drugi z koralików M1.  Aby wzmocnić doszycie kropli, cofamy się przez M2 do M1 i przechodzimy nicią przez koraliki M1, fp, kroplę i M2 i wracamy przez kroplę, fp, M1 do M1 z oplotu łezki.

Wplatamy nić w pracę, zawiązujemy supełek na nici poprzecznej i odcinamy nadmiar nici. Drugi kolczyk wykonujemy w ten sam sposób.

Publikując pracę powstałą na podstawie tutorialu pamiętaj o podaniu jego źródła i tytułu „Jadeitowe krople” oraz oznaczeniu pracy #tutorialroyalstone.

Natalia Zaborowska

Koralikowa Mania