Jak uszyć wisior – rozetę z koralików Round Beads Velvet?

Koraliki Round Beads Velvet doskonale sprawdzają się w projektach rozet i gwiazdek. Natalia Zaborowska – autorka dzisiejszego tutorialu wykorzystała je do stworzenia pięknego wisiora. Zapraszamy zatem na zimowy zachód słońca!

Odwiedż nasza grupę na facebooku - Biżuteryjne tutoriale, porady, warsztaty, handmade, DIY

Do uszycia wisiora z Round Beads Velwet potrzebować będziesz:


Sposób wykonania wisiora rozetowego z Round Beads Velvet:

1 Nawlekamy nić w wygodnej do pracy długości – podczas wyplatania na pewno będzie trzeba jej dowiązać. Pierwszy etap rozpoczynamy tworząc ściegiem RAW bazę z perełek. W tym celu nawlekamy sekwencję koralików 1x R3, 1x R2, 1x R3, 1x R1 następnie przechodzimy ponownie przez wszystkie koraliki tworząc pętelkę. Zaciągamy nić zostawiając niewielki odcinek, który później schowamy w robótkę.

2 Przechodzimy nicią przez najbliższy koralik R3, następnie nawlekamy 1x R2, 1x R3, 1x R1 i przechodzimy przez ten sam koralik R3 od strony przeciwnej do tej z której wychodzi nić.

3 Przechodzimy przez koralik R2, następnie przez koralik R3 i nawlekamy: 1x R1, 1x R3, 1x R2. Następnie przechodzimy przez ten sam koralik R3, z którego wychodzinić – od przeciwnej strony.

4  Przechodzimy przez koralik R1, następnie R3 i kontynuujemy dodając naprzemiennie sekwencje z punktu 2 i 3 do momentu aż uzyskamy 14 pełnych sekwencji.
Chowamy w koraliki kawałek nici pozostawiony na początku, zawiązujemy supełek na nici poprzecznej i odcinamy nadmiar.
W kolejnym krokudodamy 15- tą sekwencję, łącząc oba końce okręgu, nić powinnawychodzić z koralika R3.

5 Nawlekamy 1x R1 i przechodzimy przez sąsiedni koralik R3 – ten znajdujący się na drugim, wolnym końcu okręgu, zaciągamy nić. Nawlekamy 1x R2 i przechodzimy przez sąsiedni koralik R3 kierując się do środka okręgu. Nić powinna wychodzić z koralika R3.

6 Przechodzimy przez najbliższy koralik R1, nawlekamy sekwencję 2x T11, 1x PB, 3x T11 i przechodzimy przez koralik R2 znajdujący się naprzeciw, prowadząc igłę od strony przeciwnej do tej, z której nić wychodzi z koralika R1 – doszyta sekwencja powinna ułożyć się ponad perełkami po przekątnej.

7. Nawlekamy 3x T11 i przechodzimy przez koralik PB tak, aby otwór koralika ułożył się równolegle do koralików R1 i R2. Następnie nawlekamy 2x T11 i przechodzimy przez koralik R1.

8. Przechodzimy przez najbliższy koralik R3 kierując się na zewnątrz okręgu, następnie przez koralik R2, nawlekamy 2x T11, 1x PB, 3x T11 i przechodzimy przez koralik R1 od strony przeciwnej do tej, z której wychodzi nić z koralika R2. Następnie nawlekamy 2x T11 i przechodzimy przez koralik PB tak aby ułożył się równolegle do koralików R1 i R2, nawlekamy 3x T11 i przechodzimy przez koralik R2, zaciągamy nić.

9  Kontynuujemy dodawanie koralików Toho i kryształków Preciosa ponad perełkami do pełnego okrążenia. Nić na końcu powinna wychodzić z koralika R1.

10 Nawlekamy 1x T8 i przechodzimy przez najbliższy koralik R1, powtarzamy dodawanie 1x T8 pomiędzy koraliki R1 do pełnego okrążenia, na koniec nić powinna wychodzić z koralika R1.

11 Przechodzimy igłą przez koraliki z oplotu: 2x T11, 1x PB, 3x T11, nawlekamy 1x T11 i przechodzimy przez najbliższe 3 koraliki T11, PB i kolejne 3 koraliki T11,nawlekamy 1 x T11 i przechodzimy przez kolejne, najbliższe 3 koraliki T11, PB i 3 koraliki T11, powtarzamy do pełnego okrążenia.

12 Przechodzimy przez koralik PB i 3 koraliki T11 (pomijając szczytowy koralik „pikotki”), po czym przez R2. Nawlekamy 1x T11, 1x R3, 1x T8, pomijając koralik T8 wracamy przez R3. Następnie nawlekamy 1x T11 i przechodzimy przez najbliższy koralik R2. W ten sam sposób dodajemy kolejne koraliki R3 i T8 do pełnego okrążenia.

13 Przechodzimy przez koralik T11 i R3 kierując się na zewnątrz plecionki, po czym przechodzimy przez koralik T8, nawlekamy 6x T11 i przechodzimy przez szczytowy (doszywany) koralik T 11, ponownie nawlekamy 6x T11 i przechodzimy przez koralik T8 ponad R3.

14 Przechodzimy przez 6 koralików T11 kierując się do środka okręgu, przez szczytowy (doszyty) koralik T11, następnie 3 koraliki T11, PB, następnie przez 4 koraliki T 11 – łącznie ze szczytowym – nawlekamy 6x T11 i przechodzimy przez koralik T8 ponad R3. Dodajemy 6x T11 po drugiej stronie koralika R3 i powtarzamy dodawanie 6 koralików T11 po obu stronach koralika R3 do pełnego okrążenia. Po doszyciu wszystkich koralików nić powinna wychodzić ze szczytowego (doszytego) koralika T11.

15. Przechodzimy na drugą stronę wisiora, przewlekając nić przez najbliższy koralik R2 i kierując igłę na tył pracy. Powtarzamy kroki z punktów 6,7,8 i 9 dodając plecionkę z koralików T11 i PB ponad perełkami. Następnie powtarzając kroki 13 i 14 – dodajemy po 6 koralików T11 wokół koralików R3 po drugiej stronie wisiora.

16 Przechodzimy przez 2 koraliki T11 – z 6 koralików dodawanych w poprzednim etapie – nawlekamy 1x T11, 1xT8, 1x T11, po czym przechodzimy przez 2 koraliki T11 z sąsiedniej 6-tki doszywanych w poprzednim kroku. Następnie przechodzimy przez 3 koraliki T 11 (1 szczytowy pikotki i 2 z 6 doszywanych), ponownie nawlekamy powyższą sekwencję i przechodzimy przez 2 koraliki T11 z sąsiedniej 6 -tki. Powtarzamy do pełnego okrążenia.

17 Przechodzimy przez 2 koraliki T11 z wcześniej doszywanych 6- tek, następnie przez doszywane w poprzednim kroku T11 i T8. Nawlekamy 1x T11 i przechodzimy przez 2 koraliki T11 z 6 – tek po drugiej stronie wisiora – powinien powstać niepełny „X” ponad koralikiem R2.

18. Następnie przechodzimy przez 2 koraliki T11 z 6 -tki po tej stronie wisiora, nawlekamy 1x T11 i przechodzimy przez koralik T8 znajdujący się ponad koralikiem R2.

19 Ponownie nawlekamy 1x T11 i przechodzimy przez 3 koraliki T11 po tej stronie wisiora (2 z 6-tki i 1 szczytowy „pikotki”) tworząc pełny „X” ponad koralikiem R2. Powtarzamy dodawanie po 1 koraliku T11 ponad koralikami R2 do pełnego okrążenia.

20 Przechodzimy przez koraliki T11 kierując się w stronę koralika T8 ponad koralikiem R3, przez który także przechodzimy. Nawlekamy 5x T11 i przeciągamy nić przez ten sam koralik T8, z którego wychodzi nić (od strony przeciwnej do tej, z której wychodzi) tworząc pętelkę dla krawatki. Warto przeciągnąć nić przez te koraliki kilkukrotnie, następnie zawiązujemy supełek na nici poprzecznej, wplatamy nieco nici między koraliki i odcinamy jej nadmiar. Zakładamy krawatkę i gotowe!

Prezentując pracę wykonaną na podstawie tego tutorialu, pamiętaj o podaniu autora i tytułu oraz oznaczeniu zdjęć #tutorialroyalstone

Natalia Zaborowska, Koralikowa Mania