Jak uszyć kolczyki z koralikami GemDuo i kropelkami Preciosa?

Dziś stawiamy na kolor na tle matowej czerni. Inspiracją dla kolczyków były pięknie ubarwione tukany — stąd nazwa. Autorka projektu – Natalia Zaborowska do uszycia kolczyków Tuka użyła  kaboszonów i kropli Preciosa i koralików GemDuo w żywym odcieniu zieleni.

Odwiedż nasza grupę na facebooku - Biżuteryjne tutoriale, porady, warsztaty, handmade, DIY

Z jakich materiałów uszyć kolczyki z kroplami:

Materiały potrzebne do uszycia kolczyków Tuka - z kroplami Preciosa i koralikami GemDuo.

Jak uszyć kolczyki z koralikami GemDuo:

Dolna część kolczyka z wachlarzem z SuperDuo i kroplą Preciosa.

1 Odcinamy około 70 cm nici. Dwa koraliki GD układamy obok siebie wypukłą stroną ku górze i przechodzimy igłą przez górne otwory obu koralików. Ponownie przechodzimy przez te same otwory, tworząc pętelkę, która połączy oba koraliki, pozostawiamy nieco luźnej nici na końcu. Zaciągamy nić – koraliki powinny ułożyć się płaską stroną do siebie. Przechodzimy jeszcze raz przez otwór w pierwszym koraliku, zacieśniając połączenie. 

Następnie zmieniając kierunek szycia, przechodzimy przez równoległy otwór tego samego koralika, z którego wychodzi nić. Przechodzimy przez otwór drugiego z koralików i jeszcze raz przez pierwszy koralik – obie końcówki nici powinny wychodzić z tej samej strony i oba wierzchołki koralików powinny być ze sobą połączone.

2 Nawlekamy koraliki w sekwencji: 1x T11J, 1x T8, 1x T11J i przechodzimy przez równoległy otwór tego samego koralika GD. Ponownie nawlekamy tę samą sekwencję koralików i przechodzimy przez drugi otwór na wierzchołku tego samego koralika GD. Zaciągamy nić.

3 Przechodzimy przez najbliższe koraliki T11J, T8 i T11J, następnie nawlekamy sekwencję koralików: 2x T11J, 1x T11O, 2x T11J i przechodzimy przez koraliki T11J, T8  i T11J po drugiej stronie wierzchołka. Ponownie nawlekamy tę samą sekwencję i przechodzimy przez koraliki T11J, T8  i T11J po przeciwnej stronie wierzchołka.

4 Pomijając szczytowy koralik T11O i przechodzimy dalej przez koraliki T11J, T8 i T11J. Ponownie pomijamy szczytowy koralik T11O i przechodzimy dalej przez koraliki T11J i T8, a następnie przez jeden koralik T11J. Następnie przechodzimy przez najbliższy otwór koralika GD tak, aby igła wyszła po drugiej stronie koralików Toho. Odwracamy nasz element na drugą stronę i przechodzimy przez otwór sąsiedniego koralika GD.

5 Po drugiej stronie elementu postępujemy tak jak w poprzednim kroku – dodajemy sekwencję 1x T11J, 1x T8, 1xT11J po obu stronach koralika GD. Następnie przechodzimy przez najbliższe koraliki T11J, T8, T11J, nawlekamy 2x T11J, 1x T11O, 2xT11J i przechodzimy przez koraliki T11J i T8 po przeciwnej stronie wierzchołka. Obie części plecionki trzeba połączyć, w tym celu zawracając przechodzimy przez sąsiedni koralik T8 i ponownie zawracamy przechodząc jeszcze raz przez koralik T8 i T11J, tak by móc kontynuować wyplatanie. Koraliki T8 zostały połączone “na okrętkę”.

6 Nawlekamy 2x T11J, 1x T11O, 2x T11J i przechodzimy przez koraliki T11 i T8 po drugiej stronie wierzchołka. Ponownie łączymy ze sobą oba elementy przechodząc przez sąsiedni koralik T8 i z powrotem do wyplatanej właśnie części przechodząc ponownie przez koralik T8 i T11J.

7 Omijamy szczytowy koralik T11O i przechodzimy przez najbliższe koraliki T11J, T8 i T11J, ponownie pomijamy szczytowy koralik T11O po drugiej stronie i przechodzimy nicią przez najbliższe koraliki T11J i przez szczytowy koralik T11O. Następnie przechodzimy przez sąsiedni szczytowy koralik T11O i ponownie przez ten, z którego wychodzi nić – tworzymy pętelkę łączącą szczytowe koraliki T11O.

8 Prowadząc nić przez koraliki Toho przechodzimy do drugiego wierzchołka i tam również łączymy pętelką szczytowe koraliki T11O. Pierwszy element jest gotowy. Na tym etapie, wszystkie szczytowe i boczne koraliki powinny być ze sobą połączone. Tworzymy jeszcze dwa identyczne elementy. W dwóch chowamy wszystkie nici w pracy, do trzeciego elementu nawlekamy ok. 2 m nici, chowamy nić pozostawioną na początku, a część roboczą pozostawiamy, aby połączyć wszystkie trzy elementy.

9 Układamy gotowe elementy obok siebie i przechodzimy przez koraliki T11O na wierzchołkach górnej warstwy. Odwracamy wszystkie elementy na drugą stronę i ponownie przechodzimy przez koraliki T11O na wierzchołkach po tej stronie. Dla wzmocnienia połączenia przechodzimy przez sąsiedni koralik T11O kierując się w dół, następnie przez kolejne dwa koraliki T11O na wierzchołkach. Przechodzimy przez koraliki T11J i T8, po czym znowu przez koraliki T11J i jeden koralik T11O, ponownie przez koraliki T11J i jeden T8.

10 Nawlekamy 1x RB i przechodzimy po skosie przez koralik T8 przy sąsiednim elemencie, następnie kierując się do góry przechodzimy przez koralik T8 przy sąsiednim elemencie. Przechodzimy ponownie przez RB i po skosie przez kolejny „wolny” koralik T8, następnie przechodzimy przez koraliki T8 i T11J przy środkowym elemencie i przez koralik T11O na wierzchołku środkowego elementu.

11 Nawlekamy 1x T15, 1x T8, kropelkę od węższego końca, 3x T15, pomijamy trzy ostatnie koraliki T15 i kierując się z powrotem, przechodzimy przez kropelkę i koralik T8. Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez koralik T11O w wierzchołku środkowego elementu od strony przeciwnej do tej, z której wychodzi nić.

12 Odwracamy pracę na drugą stronę i przechodzimy przez drugi z wierzchołkowych koralików T11O, nawlekamy 1x T15, przechodzimy przez koralik T8 i kropelkę, po czym przechodzimy przez trzy koraliki T15 poniżej kropelki. Ponowie przechodzimy przez kropelkę i koralik T8. Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez koralik T11O na wierzchołku od „wolnej” strony. Ponownie odwracamy kolczyk i przechodzimy przez koralik T11O w wierzchołku.

13 Dodajemy koralik RB po symetrycznie do pierwszego w analogiczny sposób. Wplatamy resztę nici w pracę.

Oplecenie  kaboszonu Preciosakoralikami Toho Round.

14 W następnym kroku musimy opleść kaboszon. Nawlekamy 24x T11J, przechodzimy ponownie przez wszystkie koraliki tworząc pętelkę i zostawiamy niewielki odcinek nici na końcu. Następnie przechodzimy przez kolejne cztery koraliki T11J. Nawlekamy 1x T11J, omijamy jeden koralik T11J i przechodzimy igłą przez kolejny. Koraliki z pętelki i ten przed chwilą doszyty powinny ułożyć się obok siebie. Kontynuujemy dodawanie 1xT11J do końca okrążenia. Na koniec przechodzimy przez koralik T11J od środka oplotu kaboszonu.

15 Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez najbliższy koralik T11J. Kontynuujemy dodawanie po jednym koraliku T15 pomiędzy koraliki T11J wewnątrz oplotu do końca okrążenia.

16 Przechodzimy przez najbliższy koralik T15, nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez kolejny koralik T15, kontynuujemy dodawanie po jednym koraliku T15 do końca okrążenia.

17 Przechodzimy przez koraliki T11J kierując się na drugą stronę oplotu. Chowamy w koralikach zostawiony na początku pracy koniec nici. Umieszczamy kaboszon wewnątrz koralików, tyłem do góry. Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez najbliższy koralik T11J. Kontynuujemy dodawanie po jednym koraliku T15 do końca okrążenia. Zaciągamy nić.

18 Przechodzimy przez najbliższy koralik T15, ponownie nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez najbliższy koralik T15, kontynuujemy do końca okrążenia. Zaciągamy mocno nić.

19 Przechodzimy przez najbliższy koralik T15. Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez najbliższy „wolny” koralik T15. Następnie pomijamy doszycie koralika, prowadząc nić przez koralik niższego okrążenia i kolejny koralik T15. Nawlekamy 1x T15 i znów przechodzimy przez najbliższy „wolny” koralik T15, a doszycie następnego pomijamy, przechodząc przez koralik niższego okrążenia. Kontynuujemy doszywanie w ten sposób do końca okrazenia. Na koniec wychodzimy z pierwszego doszytego w tym kroku koralika. Po skończeniu okrążenia koraliki T15 powinny ułożyć się w gwiazdkę.

20 Nawlekamy 3x T15, przechodzimy przez kolejny doszyty w poprzednim kroku koralik T15 . Ponownie nawlekamy 3x T15 i przechodzimy przez kolejny najbliższy koralik T15. Powtarzamy dodawanie 3xT15 pomiędzy koralikami poprzedniego okrążenia. Na koniec przechodzimy do środkowego (szczytowego) koralika pierwszej doszytej w tym kroku trójki koralików T15.

21 Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez szczytowy koralik najbliższej trójki. Ponownie nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez kolejny szczytowy koralik. Kontynuujemy do końca okrążenia dodając po 1xT15. Na końcu przechodzimy jeszcze raz tylko przez wszystkie doszyte w tym kroku koraliki – pomijając te ze szczytowych trójek. Zaciągamy mocno nić.

22 Przechodzimy przez najbliższe koraliki T15 kierując się w stronę koralików T11J, aż do środkowego okrążenia T11J. Nawlekamy 2x T15 przechodzimy przez otwór bigla tak, aby ruchoma cześć bigla znajdowała się z tyłu, nawlekamy 2x T15 i przechodzimy przez kolejny z koralików T11J biegnących środkiem oplotu.

Łączenie obu części kolczyka

23 czas na zszycie obu części kolczyka – obszytego kaboszonu i wachlarza z kroplą. Przechodzimy przez najbliższe sześć koralików T11J – tak, aby nić wychodziła z koralika T11J pośrodku oplotu. Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez koralik T8 przy wachlarzu z GemDuo w drugim elemencie. Przysuwamy obie części do siebie.

24 Odwracamy kolczyk na drugą stronę i przechodzimy przez sąsiedni koralik T8. Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez ten sam koralik T11J z oplotu kaboszonu, z którego wychodzi nić. Zaciągamy nić.

25 Następnie przechodzimy przez koralik T11J położony wyżej tego, z którego wychodzi nić, po czym zawracając przechodzimy przez sąsiedni koralik T11J i ponownie ten, od którego zaczęliśmy. Przechodzimy do koralika T8 leżącego na frontowej stronie elementu z wachlarzem.

26 Odwracamy pracę. Przechodzimy przez sasiedni koraliki T8, T11J i T11O, następnie przez kolejne koraliki T11O, T11J i T8. Odwracam ykolczyk i zawracamy przechodząc przez sąsiedni koralik T8.

27 Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez czwarty od bigla środkowy koralik T11J. Przechodzimy dalej przez koralik T11J powyżej, następnie zawracamy i przechodzimy przez sąsiedni koralik T11J i ponownie przez czwarty od bigla. Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez drugi z koralików T8 przy części z wachlarzem z koralików GD. Zaciągamy mocno nić. Wplatamy resztę nici w pracę i odcinamy nadmiar. Pierwszy kolczyk jest już gotowy!

Drugi kolczyk wykonaj w ten sam sposób. Zachęcam do eksperymentów kolorystycznych. Jeśli chcesz, możesz zamiast koralików Round Beads użyć koralików Fire Polish lub Bicone Preciosa.

Kolczyki Tuka - z kroplami Preciosa, i wachlarzem z koralików GemDuo, tutorial royal-stone.pl

Prezentując pracę wykonaną na podstawie tego tutorialu, pamiętaj o podaniu autora i tytułu oraz oznaczeniu zdjęć #tutorialroyalstone


Natalia Zaborowska, Koralikowa Mania