Jak zrobić kolczyki koła z koralikami Nib-Bit?

Na jesienne szarugi przyda się odrobina tropikalnych klimatów. Natalia Zaborowska przygotowała tutorial na energetyczne kolczyki z dwudziurkowymi koralikami Nib-Bit.  Koraliki Nib-Bit nieco przypominają kształtem stożki i występują w oszałamiającej gamie kolorystycznej!

Materiały potrzebne do wykonania kolczyków z Nib-Bit:


Sposób wykonania  kolczyków z koralikami Nib-Bit

1. Na początek nawlekamy ok. 2 m nici – w czasie pracy na pewno będzie trzeba dowiązać nową. Zawiązujemy supełek na kolczyku, nawlekamy 2 x M1, przechodzimy nicią poniżej metalowej bazy tworząc pętelkę wokół niej. Następnie przechodzimy przez drugi z nawleczonych koralików M1 kierując się do środka kółka  i zaciągamy nić tak aby koraliki ustawiły się ciasno przy bazie.

Następnie nawlekamy 1x M1, ponownie przechodzimy poniżej bazy zataczając pętelkę wokół niej, następnie kierując się do środka kolczyka przechodzimy przez ten sam koralik, z którego wychodzi nić. Zaciągamy nić, tak aby koralik ułożył się ciasno przy bazie.

Powtarzamy dodawanie po jednym koraliku M1 aż doszyjemy w sumie 68 koralików. Nić, na której pracujemy powinna wychodzić z ostatniego koralika M1 doszytego do bazy. Nadmiar nitki przy supełku na początku plecionki wplatamy w koraliki i odcinamy resztę.

2. Kierując się na zewnątrz kolczyka przechodzimy przez koralik M1 znajdujący się obok tego, z którego wychodzi nić. Następnie nawlekamy 2x M2, kierujemy igłę od tyłu bazy przechodzimy pomiędzy pierwszą parą koralików M1, po czym przechodzimy igłą przez pierwszy z nawleczonych koralików M2.

Kierując się do środka kółka przechodzimy przez sąsiedni koralik M2, aby przyszyć go do bazy, ponownie robimy pętelkę wokół bazy przechodząc między pierwszą parą koralików M1 i przechodzimy przez ten sam koralik, z którego wychodzi nić kierując się na zewnątrz kolczyka. Zaciągamy nić aby koralik ułożył się ciasno przy bazie.

Kontynuujemy dodawanie po jednym koraliku M2 do pełnego okrążenia na zewnątrz kolczyka. Na koniec nić powinna wychodzić z ostatniego doszytego koralika M2 skierowana na zewnątrz kolczyka. Koralików M2 wokół koczyka powinno być 76.

3. Aby stworzyć „koronkę” na zewnątrz kolczyka nawlekamy 1 x M2 i przechodzimy przez sąsiedni koralik M2 kierując się do środka kolczyka. Następnie przechodzimy igłą przez sąsiedni koralik M2 kierując się na zewnątrz kolczyka. Nawlekamy 3 x M2 i przechodzimy przez sąsiedni koralik M2 kierując się do wnętrza kolczyka – tworzymy pikotkę.

Powtarzamy dodawanie odpowiednio po 1 x M2 i 3 x M2 do końca okrążenia. Na końcu nić powinna wychodzić z ostatniego koralika M2 przyszytego do bazy skierowana do wewnątrz kolczyka.

4. Czas na dodanie koralików wewnątrz kolczyka, w tym celu przechodzimy do pierwszego koralika M1, nawlekamy 1 x M1 i przechodzimy przez sąsiedni koralik M1 kierując się na zewnątrz kolczyka.

Następnie przechodzimy przez sąsiedni koralik M1 kierując się do wnętrza kolczyka. Nawlekamy 1 x M1, 1 x NB1 przez otwór przy węższej części koralika, 1x M1, po czym przechodzimy przez czwarty koralik licząc od tego, z którego wychodzi nić kierując się na zewnątrz kolczyka.

5. Kierując się do wewnątrz kolczyka przechodzimy przez sąsiedni koralik M1, nawlekamy 1 x M1 i przechodzimy przez sąsiedni koralik M1 kierując się na zewnątrz kolczyka. Ponownie kierując się do wewnątrz kolczyka przechodzimy przez następny koralik M1, nawlekamy 1 x M1, 1x NB2 przez otwór przy węższej części koralika, 1x M1 i przechodzimy przez czwarty koralik kierując się na zewnątrz kolczyka.

Przechodzimy igłą przez kolejny koralik M1 kierując się do środka kolczyka, nawlekamy 1x M1 i przechodzimy przez sąsiedni koralik M1. Kontynuujemy dodawanie na przemian sekwencji z koralikiem NB1, 1xM1 i sekwencji z koralikiem NB2 do pełnego okrążenia. Na koniec nić powinna wychodzić z ostatniego koralika M1.

6. Tworzymy pętelkę wokół bazy i przechodzimy przez ten sam koralik M1, z którego wychodzi nić kierując się do wewnątrz kolczyka. Następnie przechodzimy przez koralik M1 doszyty w poprzednim etapie. Nawlekamy 2x M2 i przechodzimy przez  otwór NB1 przy jego szerszej części. Ponownie nawlekamy 2 x M2 i przechodzimy przez koralik M1 doszyty w poprzednim etapie. Powtarzamy czynność do pełnego okrążenia. Na koniec przechodzimy przez ostatni koralik M1.

7. Tworzymy pętelkę wokół bazy, przechodzimy przez dwa koraliki M1 i dwa koraliki M2, a następnie przez koralik NB1.

Nawlekamy 2 x M1 i przechodzimy przez sąsiedni koralik NB2. Powtarzamy do pełnego okrążenia, zawiązujemy supełek na nici poprzecznej, wplatamy nieco nici w koraliki i odcinamy nadmiar.  Pierwszy kolczyk gotowy!

Drugi kolczyk wykonaj w ten sam sposób.

Kolczyki Tropical coctail wykonane na bazach kołach z koralikami Nib-Bit i Miyuki Delica, tutorial royal-stone.pl.

Prezentując pracę wykonaną na podstawie tego tutorialu, pamiętaj o podaniu autora i tytułu oraz oznaczeniu zdjęć #tutorialroyalstone

Miłego koralikowania

Natalia Zaborowska, Koralikowa Mania