Jak zrobić kolczyki z kryształami Rivoli Swarovski?

Nowa kolekcja kryształków Rivoli Swarovski przywodzi na myśl słońce i wiosenna lekkość. W dzisiejszym tutorialu Natalia Zaborowska pokazuje jak z kryształków Swarovski Rivoli, Zoli Duo, Super Duo i kryształków Fire Polish stworzyć delikatne wiosenne kolczyki.


Materiały potrzebne do zrobienia kolczyków z kryształami Swarovski:

Sposób wykonania kolczyków z kryształkami Swarovski:

Naszą pracę rozpoczynamy od nawleczenia 32x T11A, następnie przewlekamy igłę raz jeszcze przez wszystkie koraliki, tworząc pętelkę – ważne żeby pozostawić nieco luzu na nici, dzięki czemu koraliki ładniej się ułożą.

Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo

Zawiązujemy supełek.  Następnie przewlekamy igłę przez pierwszy koralik.

Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo

Będziemy pracować ściegiem tubular peyote. Nawlekamy 1x T11A (oznaczony na czerwono) omijamy 1 koralik i przewlekamy nić przez kolejny. Koralik z pierwszego okrążenia i ten przewleczony przed chwilą powinny ułożyć się w stosunku do siebie równolegle. Powtarzamy te kroki tak długo, aż otoczmy całe koło, w sumie doszyjemy 16 koralików T11A.

Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo

Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo

Po skończeniu tego etapu nitka powinna wychodzić z koralika pierwszego rzędu.

Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo

Rozpoczynamy kolejne okrążenie wokół okręgu, w tym celu przechodzimy do koralika z rzędu wyższego, nawlekamy 1x T11A (oznaczony na zielono) , następnie przechodzimy przez sąsiadujący koralik toho.

Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuoSpring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo

Powtarzamy tę czynność, dopóki nie zrobimy pełnego okrążenia.  Doszywając ostatni koralik jednocześnie przechodzimy nitką przez dwa koraliki : ostatni koralik poprzedniego okrążenia (oznaczony czerwono) i pierwszy doszyty w tym okrążeniu (oznaczony zielono).

Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo Spring Blossom - kolczyki z Rivoli Swarovski i ZoliDuo

W kolejnym etapie dodajemy po 1 koraliku T11A w co drugą przerwę między koralikami, aby to zrobić, nawlekamy 1x T11A i przewlekamy przez sąsiadujący koralik, następnie przewlekamy nić przez koralik z rzędu niższego, po czym przewlekamy igłę przez kolejny koralik rzędu wyższego. Powtarzamy tę czynność do pełnego okrążenia całości. Tym sposobem doszywamy w sumie 8 koralików T11A, a wokół pracy powstają “ząbki”.

Przeprowadzamy nić na wierzchołek pierwszego ząbka.

Następnie nawlekamy 3x T11A i doszywamy łukiem do wierzchołka następnego ząbka. Powtarzamy tę czynność do końca okrążenia.

W tej chwili na górze naszej plecionki tworzy się koronka z łuków. Przechodzimy do środkowego koralika najbliższego łuku. Następnie nawlekamy 1x T11A i przechodzimy przez wierzchołek kolejnego łuku. Powtarzamy tę czynność dopóki nie połączymy wszystkich łuków.

W tej chwili dla ułatwienia sobie pracy, możemy włożyć do naszej pracy kryształek Rivoli 14mm – wyplatamy tył kolczyka, więc kryształek wkładamy spodem do koronki z koralików. Aby przejść do kolejnego etapu przewlekamy igłę przez koralik toho z ukończonego właśnie okrążenia.

Następnie nawlekamy 1x T11A ( oznaczony czerwono) i przewlekamy przez sąsiadujący koralik T11A ukończonego przed chwilą okrążenia, następnie przeciągamy nitkę przez koralik z rzędu niższego, a następnie przez koralik z rzędu wyższego – pozostawiamy tym samym przestrzeń między koralikami (ponownie tworzymy ząbki). Powtarzamy tę czynność jeszcze trzy razy – łącznie w tym etapie dodajemy 4x T11A – a koraliki powinny utworzyć kształt gwiazdki.

Przechodzimy do koralika na wierzchołku “ząbka”. Następnie nawlekamy 1x T11A i przewlekamy przez środkowy koralik kolejnego zabka, powtarzamy tę czynność jeszcze trzy razy wypełniając wszystkie przestrzenie.

Kończąc ten etap przewlekamy nić tylko przez dodane przed chwilą koraliki ściągając je nieco bardziej do środka.

Następnie przechodzimy nicią do przodu pracy, nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez najbliższy koralik T11A. Powtarzamy tę czynność tak długo, aż okrążymy całość pracy.

Następnie ponownie nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez najbliższy koralik T15, po czym przechodzimy przez koralik T11A z rzędu poniżej  i przechodzimy przez kolejny T15. Powtarzamy tę czynność do końca okrążenia.

Rozpoczynamy kolejną część pracy, czyli tworzenie koronki wokół kryształka. Przechodzimy nicią do koralika T11A ze środkowego rzędu. Zaczynamy od pikotek czyli nawlekamy: 1x T11B, 1x T11A, 1Xt11B i doszywamy do następnego koralika T11A z tego samego okrążenia. Następnie pozostawiamy pustą przestrzeń, czyli przewlekamy nić przez 2 koraliki T11A tak aby nić wyszła przez kolejny koralik w tym samym, środkowym rzędzie ( różowa strzałka). Powtarzamy tworzenie pikotek tak długo, aż okrążymy całą pracę. Na koniec przechodzimy do szczytowego koralika pikotka .

Nawlekamy 1x T11B, 1x FPA,  1x T11B i przechodzimy przez szczytowy koralik najbliższego pikotka. Powtarzamy tę czynność jeszcze dwa razy.

Następnie nawlekamy 1x T11B,  1x ZDL, 1x T11B,  1x ZDP,  1x T11B i przechodzimy przez szczytowy koralik najbliższej pikotki. Następnie ponownie wypełniamy 3 przestrzenie pomiędzy pikotkami sekwencjami: 1x T11B,  1x FPA,  1x T11B . Ostatnią wolną przestrzeń wypełniamy sekwencją 1x T11B,  1x ZDP,  1x T11B,  1x ZDL,  1x T11B.

W tej chwili nasza nić powinna wychodzić z pikotka, aby rozpocząć kolejny etap musimy przejść igłą do pierwszego koralika T11B ( tuż przed koralikiem Fire Polish 3mm), następnie nawlekamy 3x T11A i przewlekamy igłę przez koralik T11A za koralikiem Fire Polish 3mm (ponad kryształkiem stworzy się łuczek z koralików). Powtarzamy tę czynność ponad wszystkimi koralikami Fire Polish 3mm po obu stronach. Następnie przewlekamy nić  na wierzchołek ostatniego łuku.

Nawlekamy 1x T11A, 1x FPB,  1x T11A i przewlekamy przez koralik ZDP. Następnie nawlekamy 1x SD,  1x T11B,  1x SD i przewlekamy przez koralik ZDL. Ponownie nawlekamy 1x T11A,  1x FPB,  1x T11A i przelewamy przez środkowy koralik łuku ponad kryształkiem FPA 3mm.  Powtarzamy tę czynność  na drugim końcu naszej pracy.

Przechodzimy do koralika T11A  tuż przed najbliższym koralikiem Zoli Duo. Nawlekamy 1x T11B, 2x T11A, 1x T11B i przechodzimy igłą przez najbliższy koralik Super Duo. Następnie nawlekamy 1x T11A, 2x T11B, 1x T11A i przewlekamy przez drugi koralik Super Duo. Nawlekamy kolejne 1x T11B, 2x T11A, 1x T11B i tworzymy łuczek nad drugim koralikiem Zoli Duo, następnie przewlekamy nić  na drugi koniec naszej pracy.

W ostatnim już etapie tworzymy łuczek ponad koralikiem Zoli Duo doszywając sekwencję 1x T11B, 2x T11A, 1x T11B , następnie nawlekamy sekwencję 1x T11A, 1x FPA, 1x T11A,  1x kropelka,  3x T11B. Omijamy trzy ostatnie koraliki T11B i przewlekamy nić od dołu przez kropelkę 1x T11A i 1x FPA. Nawlekamy 1x T11A i przewlekamy nić przez drugi koralik Super Duo. Dodajemy łuczek ponad drugim koralikiem Zoli Duo.

Zawiązujemy nić, przechodzimy przez kilka sąsiednich koralików i odcinamy nadmiar nici. Zakładamy bigle  i gotowe! Drugi kolczyk wykonujemy analogicznie.