Koraliki Czech Mates Triangle są niezwykle efektowne i pobudzają kreatywność wielu projektantek. Dzisiejszy tutorial przygotowała dla Ciebie Barbara Lepak – uczestniczka III edycji Polecam RoyaLOVE i autorka bloga KororoweKoraliki.  Bransoletka Spiked to połączenie ściegu C-RAW, koralików Triangle i fasetowanych Fire Polish.


Materiały:

*Przez niektóre koraliki będziemy przechodzić kilkakrotnie, więc żyłka nie może być zbyt gruba – ja wybrałam rozmiar 0.18mm. Z kolei, jeśli do pracy wybierzecie nici, radzę przez wszystkie dodawane koraliki przechodzić jeszcze raz, na całej długości bransoletki, a nie tylko w początkowych krokach. W przeciwnym wypadku całość będzie nie tylko bardzo wiotka, ale wręcz lekko rozciągliwa.

Bransoletka pochłonie dość sporo nitki/żyłki dlatego nie określam długości, od jakiej zacząć. Wybierzcie taką, która jest dla Was wygodna – prędzej czy później i tak będzie trzeba dodać kolejny kawałek. Opis jak to zrobić znajdziecie na końcu tutoriala.

Zaczynamy od wyplecenia pierwszego boku naszej bransoletki. Na końcu będziemy do niego mocować ogniwka dlatego przez wszystkie koraliki dodawane w krokach 1-7 przechodzimy jeszcze raz, żeby całość była bardziej stabilna.

1. Nabieramy 4A i przechodzimy przez pierwszy nawleczony koralik; zostawiamy ok 10cm ogonka.

2. Nabieramy 3A, wbijamy się z przeciwnej strony w koralik, z którego wychodzi nitka, po czym przechodzimy przez następny koralik z początkowych czterech.

3. Nabieramy 2A, przechodzimy przez pierwsze A z poprzedniego kroku, A z którego wychodzi nitka i kolejny koralik z pierwszych czterech.

4. Nabieramy 2A przechodzimy igłą przez pierwsze A dodane w poprzednim kroku, czwarty koralik z początkowych czterech i ostatnie A dodane w kroku 2.

5. Nabieramy 1A, przechodzimy przez drugi z koralików dodanych w poprzednim kroku, ostatni z początkowych czterech i ostatni z trzech koralików dodanych w kroku 2, na końcu przechodząc przez dopiero co dodane.

6. Powstałą w ten sposób kostkę zawsze zamykamy przechodząc przez wszystkie górne koraliki tak, aby nitka wychodziła jeden koralik dalej niż ten, z którego wychodzi.

7. Powtarzamy kroki 2-6, aż uzyskamy odcinek o długości czterech kostek. Chowamy ogonek – robimy 1-2 supełki half-hitch knots (patrz opis pod tutorialem), przeciągamy go przez kilka koralików i obcinamy.

Teraz będziemy tworzyć drugi bok bransoletki w kierunku prostopadłym do pierwszego. Od tego momentu cztery koraliki, do których doszywamy nowe będę określała jako „podstawę”. Zaczynamy po prostu po tej stronie, po której wychodzi nitka.

8. Nabieramy 3A, wbijamy igłę w pierwszy koralik podstawy i w drugi.

9. Nabieramy 1A i T (wbijamy się z przodu w pierwszą dziurkę trójkąta), przechodzimy przez pierwsze A z dodanych w poprzednim kroku oraz drugi i trzeci koralik podstawy.

10. Nabieramy 2A, przechodzimy przez A dodany w poprzednik kroku, 3 i 4 koralik podstawy oraz ostatni A dodany w kroku 8.

11. Nabieramy 1A, przechodzimy przez drugie z dodanych w poprzednim kroku A, czwarty koralik z podstawy, ostatnie A dodany w kroku 8 i wychodzimy przez nowo dodane A.

12. „Zamykamy” kostkę przechodząc igłą przez górne koraliki – A, T (pierwsza dziurka), 3xA.

13. Nabieramy 1B i 2A, przechodzimy przez pierwszy koralik podstawy i drugi koralik podstawy (czyli przez pierwszą dziurkę trójkąta).

14. Nabieramy 1A, przechodzimy przez drugą dziurkę T, 1B oraz drugi i trzeci koralik podstawy.

15. Nabieramy 2A, przechodzimy przez dodane w poprzednik kroku A, trzeci i czwarty koralik podstawy oraz trzecie A dodane w kroku 13.

16. Nabieramy 1A, przechodzimy przez pierwsze A z poprzedniego kroku, czwarty koralik podstawy, trzecie A dodane w kroku 13 i A, które właśnie dodaliśmy.

17. Przechodzimy przez górne koraliki – A, T (druga dziurka), 3xA.

Powtarzamy kroki 8-17 do osiągnięcia pożądanej długości bransoletki. Przy obliczaniu długości jakiej potrzebujecie weźcie pod uwagę, że dojdzie jeszcze ok. 0,7cm trzeciego boku + jakieś 2cm zapięcia.

18. Powtarzamy kroki 2-6.

19. Znowu powtarzamy kroki 2-6 przechodząc przez dodawane koraliki jeszcze raz.

20. Ponownie zmieniamy kierunek, aby stworzyć trzeci bok równoległy do pierwszego. Znowu powtarzamy kroki 2-6, dorabiając jeszcze trzy kostki i pamiętając o wzmocnieniu.

Zmieniamy kierunek po raz ostatni i zaczynamy wyplatanie ostatniego boku.

21. Nabieramy 3A i wbijamy się w pierwszy koralik naszej nowej podstawy, po czym przechodzimy przez kolejny.

22. Nabieramy 2A, przechodzimy przez pierwsze A z poprzedniego kroku oraz drugi i trzeci koralik podstawy.

23. Nabieramy 2A, przechodzimy przez pierwsze A z poprzedniego kroku, trzeci i czwarty koralik podstawy oraz trzecie A z kroku 21.

24. Nabieramy T (wbijamy się od tyłu w pierwszą dziurkę trójkąta), przechodzimy przez pierwsze A z poprzedniego kroku, czwarty koralik podstawy, trzecie A z kroku 24 i wychodzimy przez nowo dodany trójkąt; przechodzimy przez górne koraliki.

25. Nabieramy 2A i 1B, przechodzimy przez pierwszy i drugi koralik podstawy.

26. Nabieramy 2A, przechodzimy przez pierwsze A z poprzedniego kroku oraz  drugi i trzeci koralik podstawy.

27. Nabieramy 2A, przechodzimy przez pierwsze A z poprzedniego kroku, trzeci i czwarty koralik podstawy oraz B.

28. Bez dodawania koralików przechodzimy przez drugą dziurkę T, drugie A z poprzedniego kroku, pierwszą dziurkę T, B i wracamy przez drugą dziurkę T; następnie przechodzimy przez górne koraliki.

Powtarzamy kroki 21-28, aż przyszyjemy taką samą ilość trójkątów jak w drugim boku.

Teraz musimy połączyć czwarty bok z pierwszym.

29. Kiedy nasza nitka wychodzi z koralika pokazanego na zdjęciu, nabieramy 1A, wbijamy się w A z pierwszego boku leżące naprzeciw koralika, z którego wychodzi nasza nitka, znowu nabieramy 1A i wracamy przez ten sam koralik, z którego wyszliśmy na początku; przechodzimy przez drugą dziurkę ostatniego trójkąta.

30. Nabieramy 1A, przechodzimy przez A z pierwszego boku leżące naprzeciw trójkąta, pierwsze A z poprzedniego kroku i wracamy przez trójkąt; przechodzimy przez ostatnie A po lewej stronie czwartego boku.

31. Nabieramy 1A, przechodzimy przez A z pierwszego boku leżące naprzeciw tego, z którego wychodzi nitka, A dodane w poprzednim kroku i wracamy przez koralik, z którego zaczęliśmy i ten, który dopiero dodaliśmy.

32. Z tyłu plecionki łączymy ostatnie cztery koraliki i przechodzimy przez nie jeszcze raz, po czym przeciągamy nitkę tak, aby wychodziła po drugiej stronie z oznaczonego koralika.

Ostatni etap to ozdobienie bransoletki koralikami Fire Polish.

33. Nabieramy FP i wbijamy się w A leżące po skosie.

34. Z tyłu przechodzimy przez A leżące nad FP i wbijamy się w poprzednie A w rzędzie po lewej stronie od tego, z którego wyszliśmy.

35. Przechodzimy igłą przez ten sam koralik FP i znowu wbijamy się w A leżące po skosie tego, z którego wychodzi nitka.

36. Z tyłu przechodzimy przez A leżące pod FP i wbijamy się w prostopadle leżące A, (to od którego zaczęliśmy w kroku 33).

37. Powtarzamy kroki 33-35, następnie z tyłu przechodzimy przez pierwsze A po lewej stronie i A leżące prostopadle do niego.

38. Powtarzamy kroki 33-37, aż ozdobimy bransoletkę na całej długości. Zakańczamy nitkę.

39. Na końcu do pierwszego boku montujemy ogniwka 5mm tak jak pokazane na zdjęciu, po czym używając szczypiec delikatnie je zamykamy. Za pomocą kolejnego ogniwka 5mm zaczepiamy zapięcie. Tak samo postępujemy przy czwartym boku, ale do dwóch ogniwek 5mm doczepiamy jedno w rozmiarze 6mm. Gotowe!

Koralikowe bransoletki szyte ściegoem c-raw

Pokażę Wam jeszcze wariację tego wzoru. Wydłużając pierwszy i czwarty bok o trzy kostki oraz dorabiając jeszcze jedną ścianę z trójkątami, można zrobić podwójną wersję bransoletki; z kolei do ozdobienia, zamiast Fire Polish można użyć wielu innych koralików – tutaj przykład podwójnej bransoletki z kwadratami hematytu.

Jak dodać i zakończyć nitkę

Aby dodać nitkę, nawlekamy na igłę nowy odcinek i jakieś 2-3cm od miejsca, gdzie kończy się poprzednia nitka, wbijamy się w dowolny koralik naszej plecionki. Przeciągamy nitkę przez kilka koralików, posuwając się w stronę koralika ze „starą” nitką (poruszamy się zgodnie z położeniem już istniejących nitek). Następnie przechodzimy igłą pod nitką łączącą dwa dowolne koraliki i przeciągamy nitkę do momentu aż zostanie nam niewielka pętelka. Przechodzimy igłą przez pętelkę i delikatnie zaciągamy nitkę – jest to tzw. half-hitch knot. Kontynuujemy przechodzenie przez koraliki robiąc po drodze jeszcze kilka takich supełków, aż wyjdziemy z koralika ze starą nitką. Wtedy możemy obciąć ogonek nowo dodanej nitki i w ten sam sposób zakończyć starą, czyli przejść przez kilka koralików, zawiązać 2-3 supełki, znowu przejść przez kilka koralików i obciąć nitkę. Nigdy nie obcinamy nitki tuż przy supełku. 

Serdecznie pozdrawiam

Barbara Lepak

http://kororowekoraliki.blogspot.com

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Prezentując pracę wykonaną na podstawie tego tutorialu, pamiętaj o podaniu autora i tytułu oraz oznaczeniu zdjęć #tutorialroyalstone