Jak zrobić kolczyki z koralików ?

Koraliki w fantazyjnych kształtach dają mnóstwo możliwości. Praca z nimi przypomina mi dziecięce układanki – jest tak samo pasjonująca i daje często zaskakujące rezultaty. Właśnie w wyniku takich koralikowych eksperymentów powstały kolczyki Marrakech, które dziś prezentuję na blogu. Zrób ze mną swoją wersję i pozwól sobie, choć na chwilę na powrót w świat kolorowych układanek.

Z jakich koralików zrobić kolczyki rozety?

Jak uszyć kolczyki z koralików?

Na nić długości ok. 100 cm nabierz 4MIN1, pozostawiając ok. 10 cm końcówkę. Oba końce zawiąż na supełek. Przeprowadź igłę przez sąsiedni koralik.

Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead

Doszyj do  każdego MIN1 po jednym TR: nabierz 1TR i przeprowadź nić raz jeszcze przez koralik MIN1, z którego wychodzi nitka. Przeprowadź nić przez kolejny MIN1. Powtórz do końca okrążenia.

Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead

Zmieniając kierunek szycia przeprowadź nić przez TR, nabierz parę koralików ARC tak, aby stykały się „nóżkami” i doszyj je do kolejnego TR. Pracuj w ten sposób do końca okrążenia. Na koniec przeprowadź nić przez pierwszą doszytą parę ARC.

Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead

Zmieniając kierunek szycia, przeprowadź nić przez środkowy otwór ARC, z którego wychodzi nić. Doszyj MIN2 wewnątrz pary ARC. Następnie doszyj ID (doszywając ID, zwróć uwagę, na ich odpowiednie ułożenie – koraliki ID są wypukłe od frontu i płaskie od spodu) i ponownie MIN2 wewnątrz kolejnej pary ARC. Doszywaj MIN2 wewnątrz par ARC i ID pomiędzy parami ARC, aż do końca okrążenia. Na koniec przeprowadź nić przez ARC, MIN2 i ARC.

Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead

Zmieniając kierunek szycia przeprowadź nić przez zewnętrzne otwory pary koralików ARC. Nabierz OB, MIN1, OB i doszyj do zewnętrznego otworu koralika ID. Ponownie nabierz sekwencję OB, MIN1, OB i doszyj do pary ARC. Pracuj w ten sposób do końca okrążenia.

Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead

Nabierz 4TR i doszyj je ponad parą ARC z której wychodzi nić przeszywając parę ARC raz jeszcze, przeprowadź nić przez koralik OB. Nabierz 4TR doszyj łukiem ponad MIN1, przechodząc przez kolejny OB, ID, OB. Nabierz 4TR i doszyj ponad kolejnym MIN1, przechodząc przez OB i parę ARC. Doszyj kolejne 4TR ponad parą ARC i następne 4TR ponad MIN1 doszywając je do OB i ID.

Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead

Czas na doszycie bigla. Nabierz TR, oczko bigla, TR i doszyj ponad wierzchołkiem ID, z którego wychodzi nić, przeprowadź nić przez sąsiedni OB.

Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead

Kontynuuj doszywanie 4TR ponad parami ARC i koralikami MIN1.  Symetrycznie do bigla doszyj  zawieszkę z koralika DAG. W tym celu wyprowadź nić z koralika ID, nabierz 3TR, DAG, TR. Przeprowadź nić przez drugi nabrany TR. Nabierz kolejny TR i przeprowadź nić raz jeszcze przez ID i OB.

Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead

Doszyj kolejne 4TR ponad MIN1.

Przeprowadź nić jeszcze raz przez wszystkie TR dookoła pracy, wzmacniając po drodze doszycie bigla i zawieszki z DAG. Zawiąż nić na nitce poprzecznej, wprowadź końcówkę w sąsiednie koraliki i odetnij nadmiar nici. Pozostawioną na początku pracy końcówkę także wprowadź w sąsiednie koraliki i odetnij jej nadmiar.

Drugi kolczyk wykonaj identycznie.

Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead
Marrakech - kolczyki z Arcos, Minos, Iris Duo i O-Bead

Prezentując pracę wykonaną na podstawie tego tutorialu, pamiętaj o podaniu autora i tytułu oraz oznaczeniu zdjęć #tutorialroyalstone