Jak zrobić subtelne kolczyki w kształcie kokardek?

Delikatne kolczyki w kształcie kokardek to propozycja dla elegantek w każdym wieku. Wykonać je bardzo łatwo, a potrzeba na nie jedynie szczypty koralików. Kolczyki te wykonasz ściegiem brick, czyli murkiem.

Odwiedż nasza grupę na facebooku - Biżuteryjne tutoriale, porady, warsztaty, handmade, DIY

Materiały potrzebne do wykonania kolczyków kokardek

Sposób wykonania kolczyków

Proste motywy bez wcięć, z regularnymi krawędziami zwykle wykonuje się w jednym kawałku od krawędzi do krawędzi. Oczywiście istnieje cała masa motywów, które mają bardzo dużo wcięć, otworów itp. utrudnień z punktu widzenia wykonywania wzoru w jednym kawałku. W takich sytuacjach należy podzielić motyw na części i każdą z nich wykonywać osobno w różnych kierunkach.  Wybrany dziś motyw kokardki podzielimy na dwie połowy i każdą z nich wykonamy w różnych kierunkach – od środka motywu na zewnątrz. Linia podziału będzie biegła wzdłuż rzędu z największą liczbą koralików.

Schemat kokardki ścieg brick tutorial royal-stone.pl

1 Ścieg brick stich rozpoczynamy od rzędu bazowego wykonanego ściegiem drabinowym tzw. ladder stitch.  Na schemacie oznaczonego nr1. Na nić długości ok. 60-70 cm nabierz 2 koraliki N i zostawiając końcówkę ok. 10cm przejdź nicią jeszcze raz przez pierwszy z koralików. Zaciągnij nić.

Nabierz kolejny 1N i doszyj go przechodząc nicią z przeciwnej strony do tej z której wychodzi nić. Koralik zostanie doszyty jakby na okrętkę.  Przeprowadź nić przez ostatnio doszyty koralik.

Doszywaj tym sposobem kolejne koraliki. Rząd bazowy powinien mieć w sumie 6 koralików.

2 Rozpoczynamy szycie drugiego rzędu. Ten i następne rzędy będziesz wykonywać doszywając kolejne koraliki do mostków z nici łaczących koraliki poprzedniego rzędu. Jak wynika ze schematu, drugi rząd jest na początku szerszy od pierwszego. Wykonaj zatem dodanie na początku rzędu.
Nabierz 1N, 1B i przeprowadź igłę pod pierwszym mostkiem z nici (pomiędzy dwoma ostatnimi koralikami pierwszego rzędu). Następnie przeprowadź igłę przez drugi z nabranych koralików (tu błękitny) od dołu do góry. Zaciągnij nić. Koraliki powinny ładnie ustawić się niczym cegły w murze.

Nabierz kolejny 1B, przeprowadź igłę pod kolejnym mostkiem z nici i dalej wyprowadź nić przez doszyty koralik od dołu do góry. W ściegu brick nie ma znaczenia czy będziesz trzymała pracę doszywając koraliki od lewej do prawej strony czy odwrotnie – tu decyduje jedynie Twoja wygoda.
Doszyj kolejne koraliki  wg. schematu, aż do końca wolnych mostków.

Jak wynika ze schematu drugi rząd jest dłuższy od pierwszego także na końcu, należy zatem wykonać tzw. dodanie na końcu rzędu.
Nabierz ostatni koralik – tu 1N – i przeprowadź nić przez koralik z rzędu poniżej. Wyprowadź następnie nić po skosie przez koraliki obu rzędów i dalej, prowadząc nić koralikami drugiego rzędu, raz w dół raz w górę do ostatniego koralika drugiego rzędu.

3 Trzeci rząd rozpocznij wg. schematu – dodaniem koralików, czyli nabraniem dwóch (tu 1N, 1B) i doszyciem ich do pierwszego mostka i zakończ go wypełniwszy wszystkie mostki. Trzeci rząd jest krótszy od drugiego zatem nie musisz wykonywać żadnych skomplikowanych manewrow na jego końcu, po prostu przerwij doszywanie w chwili wykorzystania wszystkich mostków z nici poprzedniego rzędu. Jest to redukcja na końcu rzędu.

4 Czwarty rząd na początku jest krótszy od trzeciego, należy zatem wykonać redukcję na początku rzędu. Tak jak poprzednio nabierz dwa koraliki (tu 2N) i doszyj je nie do pierwszego, ale do drugiego mostka. Jak widać pierwszy koralik nie ustawił się prosto. Żeby go wyrównać ponownie przejdź przez pierwszy koralik od góry w dół, a następnie przez drugi z doszytych koralików od dołu do góry. Zaciągnij nić – koraliki powinny ładnie się wyprostować.

Na końcu czwartego rzędu należy wykonać dodanie dokładnie w taki sam sposób jak w rzędzie drugim.

5 Piąty rząd wykonaj z redukcją na początku i na końcu rzędu.

Kokardki ścieg brick - kolczyki sztyfty tutorial royal-stone

6 Ostatni – szósty rząd jest krótszy od piątego aż o dwa koraliki – zarówno na początku jak i na końcu. Żeby rozpocząć doszywanie koralików szóstego rzędu musisz przeprowadzić nić tak, żeby wychodziła  nie ze skrajnego, a z kolejnego koralika piątego rzędu. W tym celu przeprowadź igłę po skosie w dół przez koraliki dwóch rzędów i wyprowadź w górę do drugiego z brzegu koralika.

Teraz możesz wykonać ostatni rząd. Połowa kokardki jest już gotowa :).

7 Przejdź do pierwszego rzędu żeby rozpocząć doszywanie drugiej połowy kokardki. Prowadząc nić koralikami wyjdź z czwartego koralika pierwszego rzędu.

8 Wykonaj rząd siódmy z redukcją na początku i dodaniem na końcu.

9 Jak wynika ze schematu, rząd ósmy jest znacznie dłuższy od rzędu siódmego. Doszyj 4 koraliki stosując dodanie na końcu rzędu, a piąty i szósty koralik doszyj ściegiem ladder stitch (patrz p.1).

10 Kontynuuj szycie kokardki stosując dodawanie lub redukcję na początkach i końcach rzędów w zależności od potrzeby. Po uszyciu ostatniego rzędu schowaj obie końcówki nici wplatając je w kilka sąsiednich koralików, a nadmiar nici odetnij.

11 Pozostaje już tylko doklejenie sztyftów. Wybierz sztyfty z maksymalnie dużym talerzykiem mieszczącym się z tyłu kokardki – dodatkowo usztywni on kolczyk. Przed klejeniem pamiętaj o odtłuszczeniu powierzchni talerzyka. Do klejenia sztyftów użyj kleju do biżuterii. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia (informacja podana na opakowaniu kleju).

Drugi kolczyk wykonaj w ten sam sposób.

Kokardki z koralików - kolczyki sztyfty jak zrobić? tutorial

Prezentując pracę wykonaną na podstawie tego tutorialu, pamiętaj o podaniu autora i tytułu oraz oznaczeniu zdjęć #tutorialroyalstone