Medalion Fondor z kaboszonem Puca, Minosami, Gem Duo i Dragon Scales.

Samodzielne wykonanie medalionu z kaboszonem Puca nie jest wcale skomplikowane. Anna Różycka zaprojektowała taki medalion użyciem:  koralików Miyuki Tila, Minos par Puca, Gem Duo, Dragon Scale i Toho w dwóch rozmiarach.

Materiały potrzebne do wykonania medalionu:

Sposób wykonania medalionu Fondor:

Na nitkę ok. 100 cm nawlekamy osiem razy na przemian MT i  T11. Zostawiamy końcówkę nitki ok. 10 cm, zawiązujemy nitkę na supełek i przewlekamy igłę z nicią przez górny otwór MT.

Pomiędzy wolnymi otworami MT dodajemy po 1 MI. Na koniec okrążenia przechodzimy przez pierwszy dodany MI i tak stworzyliśmy spodnią część koszyczka na kaboszon.

Ponownie dodajemy po 1 MT pomiędzy koraliki MI, tworząc w ten sposób wierzchnią część koszyczka. Okrążenie to kończymy przewlekając nitkę przez pierwszy dodany MT.

Przechodzimy do górnego rzędu otworów MT tym samym zmieniając kierunek szycia. Nawlekamy pomiędzy nie po 1 T11.

Umieszczamy w środku kaboszon i zaciągamy nad nim nitkę kończąc koszyczek. Nitkę przewlekamy jeszcze 2-3 razy, aby górna część koszyczka nie rozluźniała się w trakcie dalszej pracy.

Kolejny etap pracy to dodawanie koralików MT oraz T15 pomiędzy MI. W tym celu przechodzimy z górnego otworu MT (wierzchnia część koszyczka) do dolnego otworu, a następnie do MI.
Koraliki MT doszywamy prostopadle do koszyczka. Wychodząc z jednego otworu dodajemy 3 T15 i przewlekamy nitkę przez  drugi z otworów, a następnie przez kolejny koralik MI. Ruch ten powtarzamy 8 razy do końca okrążenia. Po doszyciu ostatniego MT przechodzimy z koralika MI do  koralika MT z wierzchniej części koszyczka.

Na nitkę nawlekamy sekwencję 1 D, 1 G, 1 D i przechodzimy do sąsiedniego MT. Czynność tę powtarzamy dodając sekwencje koralików Dragon Scale i gem Duo dookoła koszyczka. Kończymy przechodząc nitką z pierwszej dodanej sekwencji, przez najbliższy koralik MT.

Przechodzimy przez prostopadle doszyty MT i T15. Najłatwiej zrobić to od spodu pracy.

Pracując znów na wierzchniej części pracy, doszywamy po 1 MI pomiędzy T15 i G, oraz między G i T15.

Na koniec mocujemy krawatkę pomiędzy dwoma koralikami MI. Nawlekamy 3 T15, krawatkę i 3 T15. Dobrze jest powtórzyć okrążenie przeciągając nitkę 1-2 razy przez wszystkie koraliki.

Na koniec przewlekamy nitkę na spodnią część pracy, aby połączyć ją supełkiem z pozostawioną na początku końcówką nitki. Wolne końce nitki przewlekamy w przeciwnych kierunkach przez kilka sąsiednich koralików i odcinamy.

Przez krawatkę przewlekamy łańcuszek, ja użyłam łańcuszka kulkowego zestali chirurgicznej 2,5 mm. Medalion gotowy! Nie zapomnij oznaczyć swojej wersji medalionu Fondor #tutorialroyalstone.

Moje rady:
1. Medalion możesz wykonać z różnymi kaboszonami w kształcie monety o średnicy 18mm np. kaboszonami Lunasoft czy monetami ze szlifem diamentowym.
2. Zamiast koralików Minos w ostatnim okrążeniu, możesz użyć koralików Fire Polish 3mm

Anna Różycka, ARfan