Rozetowe kolczyki z Kos, Arcos i Minos par Puca

Moją ostatnią miłością koralikową są niewątpliwie Kos par Puca — dwudziurkowe koraliki w kształcie połówek koła. Doskonale nadają się do beadingu, haftu koralikowego i haftu sutasz. Dziś wykorzystałam je w mozaikowych  kolczykach razem z koralikami Amos i Minos oraz Toho Round.

Materiały potrzebne do zrobienia kolczyków:

Sposób wykonania kolczyków:

1 . Przygotuj około 1m nici i nawlecz na nią koraliki w układzie 2KOS-a, 1MIN, 2KOS, 1MIN, 2KOS, 1MIN. Koraliki KOS nawlekaj tak, by przylegały płaską stroną do siebie w każdej z par. Zawiąż nić na podwójny supełek, zamykając koraliki w “kółeczko”. Przeprowadź nić przez najbliższe 2KOS, a następnie, zmieniając kierunek szycia, raz jeszcze przez tę samą parę 2KOS, tym razem jednak, przez ich górne otwory.

2 . Nawlecz 1ARC i 3TR11. Zwróć uwagę na sposób ułożenia koralika ARC. Przeprowadź nić przez środkowy otwór ARC, następnie przez leżący pod nim MIN i wróć na zewnątrz pracy przez ten sam – środkowy otwór ARC.

3 . Raz jeszcze (nie zmieniając kierunku szycia) przeprowadź nić przez ostatni TR11. Nabierz 2TR11 i przejdź przez ostatni otwór koralika ARC.

4. Przeprowadź nić przez parę koralików KOS. Powtórz punkty 2-3 doszywając kolejne koraliki ARC. Na koniec wyjdź nicią z pary KOS.

5 . Nabierz 2TR11, przeprowadź nić przez wszystkie pięć TR11 leżące ponad ARC, nawlecz kolejne 2TR11 i przeprowadź nić przez parę KOS. Pracuj w ten sposób do końca okrążenia.

6 . Przechodząc koralikami TR11, przeprowadź nić do środkowego TR11. Nabierz 1TR15 i chwytając obręcz Geometrix, wróć przez TR15, a następnie raz jeszcze przez środkowy TR11. Przeprowadź nić przez pozostałe TR11.

7 . Nawlecz 1ARC, chwyć obręcz Geometrix i wróć przez ten sam otwór koralika ARC.

8 . Przejdź do środkowego otworu ARC, nawlecz 1TR11, chwyć bazę Geometrix i wróć przez TR11 i środkowy otwór ARC. Dobrze napnij nitkę, aby nie było luzu pomiędzy koralikami, a bazą Geometrix.

9 . Przejdź przez ostatni otwór Arc, chwyć bazę i wróć przez ten sam otwór ARC. Przeprowadź nić do kolejnego środkowego TR11 i powtórz doszywanie bazy od p. 6.

10 . Przeprowadź nić do TR15 i wyjdź z niego w kierunku bazy. Nawlecz koraliki KOS-b, TR15, TR11, TR15. Uwaga: nawlecz KOS od jego płaskiej strony! Następnie wyprowadź nić przez drugi otwór koralika KOS, chwyć bazę i wróć przez ten sam otwór KOS.

11 . Nabierz  1TR11 i KOS-b (od strony wypukłej), chwyć bazę i wróć nicią przez ten sam otwór KOS.

 12 . Nabierz TR115, TR11, TR15 i przejdź przez drugi otwór koralika KOS, chwyć bazę i wróć przez ten sam otwór. Doszyj w ten sposób kolejny KOS – tym razem KOS-a (w kolorze filetowym). Doszywaj dalej 4 x KOS-b 1 x KOS-a, aż do końca bazy – w sumie doszyj 15 koralików KOS – fioletowe nad koralikami ARC, złote na lewo i prawo od koralików TR15.

13 .  Na koniec nabierz 1TR11 i przeprowadź nić przez pierwszy otwór pierwszego KOS, aby zamknąć obwód. Chwyć bazę i wróć przez ten sam otwór KOS.

14 . Przeprowadź nić kolejno przez TR15, TR11,  TR15, nabierz 1TR15 i przejdź przez kolejny TR11. Ponownie nabierz 1TR15 i przeprowadź nić przez grupę TR15, TR11, TR15 leżącą ponad KOS. Doszywaj w ten sposób koraliki, aż do przejścia przez ostatni TR11 ( leżący pośrodku ostatniej czwórki koralików KOS-b).

15 . Czas na doszycie bigla. Nabierz 2TR11, bigiel, 2TR11 i przeprowadź nić raz jeszcze przez koralik TR11, z którego wychodzi nić. Powtórz czynność 1-2 razy, aby bigiel był mocno doszyty. Na koniec doszyj ostatni 1TR15.

15 . Przeprowadź nić przez kilka następnych koralików, zawiąż supełek na nitce poprzecznej, wprowadź nić w kilka dalszych koralików i odetnij jej nadmiar. Początek nici także wprowadź w sąsiednie koraliki i odetnij jej nadmiar. Kolczyk jest gotowy.

Drugi kolczyk wykonaj w ten sam sposób. Jeśli wykonasz swoją wersję kolczyków, oznacz ją #tutorialroyalstone

Prezentując pracę wykonaną na podstawie tego tutorialu, pamiętaj o podaniu autora i tytułu oraz oznaczeniu zdjęć #tutorialroyalstone