Jak zrobić kolczyki z koralików serii Les Perles par Puca?

W beadingu najczęściej wykorzystywane są koraliki w kształcie kuli takie jak Toho Round czy cylindra np. Miyuki Delica. Jak każda beaderka mam jednak ochotę na małe szaleństwo od czasu do czasu. Moje serce wędruje wtedy w kierunku wrzecionowatych Super Duo, pyzatych Zoli Duo, a ostatnio także w stronę koralików z serii Les Perles par Puca®. Seria ta pomyślana została tak, aby z koralików wchodzących w jej skład można było tworzyć piękne wzory mozaikowe. Możliwości są tysiące, a koraliki odwdzięczają się idealnym dopasowaniem do siebie. Dziś z serii Puca na warsztat biorę Arcos® – trójdziurkowe łódeczki i Minos® – małe wałeczki.


Potrzebne materiały:

Sposób wykonania:

1. Przygotuj ok. 1,20 m nici. Nawlecz 3TR15, a następnie zawiąż nić na podwójny supełek zostawiając ok. 10 cm ogonka od końca. Ułatwi on Ci potem wykończenie pracy. Przejdź igłą przez pierwszy z nawleczonych koralików.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

2. Zmień koraliki na TR11TQ i doszyj po 1TR11TQ pomiędzy koralikami Toho 15/0. Na koniec przejdź raz jeszcze przez pierwszy doszyty TR11TQ.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

3.  Następne okrążenie to doszycie koralików SuperDuo i Arcos. Doszyj 1SD ponad Toho 11/0 ściegiem square stitch – tj. przejdź ponownie przez Toho i wykonaj ponad nim pętelkę. Raz jeszcze przeprowadź nić przez SD, spowoduje to zmianę kierunku szycia.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

Następnie nabierz na nić 2ARC w ułożeniu łukami na zewnątrz, nabierz kolejny 1SD i doszyj go pętelką (square stitch) do Toho 11/0. Doszyj w ten sposób kolejno 2ARC, 1SD, 2ARC. Na koniec przeprowadź nić przez pierwszy doszyty SuperDuo.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

Raz jeszcze przeprowadź nić przez koraliki SuperDuo i Arcos, zaciągnij nić.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

4. Przeprowadź nić przez zewnętrzną (górną) dziurkę SuperDuo – spowoduje to zmianę kierunku szycia. Nabierz 1ZDP przeprowadzając nić przez jego “ogonek” i doszyj do środkowej dziurki koralika Arcos. Pomiędzy koraliki Arcos doszyj 1MIN, a następnie doszyj 1ZDL chwytając za jego ogonek. Doszywaj ZDP, MIN, ZDL aż do końca okrążenia.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

5. Nad koralikiem SuperDuo  doszyj pętelką (square stitch)  1TR8. Przeprowadź nić koralikami  ZDP, ARC, MIN, ARC, ZDL do kolejnego SuperDuo i doszyj nad nim następny TR8. Dokończ w ten sposób całe okrążenie.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

6. Przeprowadź nić do kolejnego koralika ZDL, a następnie – zmieniając kierunek szycia – wyprowadź ją przez zewnętrzną (górną) dziurkę koralika. Nabierz 1TR15, przeprowadź nić przez oba koraliki Arcos, nabierz kolejny 1TR15 i doszyj go do kolejnego ZoliDuo.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

Następnie nabierz 1ARC wkłuwając się w zewnętrzną dziurkę, a następnie 1TR11TQ, 1TR8, 1TR11TQ, przeprowadź nić przez drugą zewnętrzną dziurkę koralika Arcos i doszyj całość do kolejnego ZoliDuo. Doszywaj koraliki TR15 pomiędzy ZoliDuo i Arcos oraz sekwencję ARC, TR11TQ, TR8, TR11TQ, aż do końca okrążenia. Wyjdź z pierwszego doszytego TR15.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

7. Nabierz kolejno TR11TQ, 2TR11H, TR11TQ i doszyj je do kolejnego Toho 15/0 tworząc tym samym łuk ponad koralikami Arcos. Przeprowadź nić przez koralik ZoliDuo, nabierz 5TR15 i doszyj je pętelką do koralika ZoliDuo. Koraliki TR15 utworzą łuk ponad główką koralika ZoliDuo. Przeprowadź nić przez sąsiedni koralik Arcos.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

8. Nabierz 1TR15 przeprowadź nić kolejno przez Toho 11/0, Toho 8/0, Toho 11/0. Nabierz kolejny 1TR15 i wyprowadź nić przez drugą dziurkę koralika Arcos i dalej przez koralik ZoliDuo.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos i Minos par Puca

Doszyj następnie łuk  z 5TR15 nad kolejnym ZoliDuo i łuk z TR11TQ, 2TR11H, TR11TQ nad koralikami Arcos i kolejny łuk z 5TR15 nad ZoliDuo. Wyprowadź nić z narożnego koralika Arcos. Nabierz 1TR15, przeprowadź nić przez Toho 11/0  i Toho 8/0. Nabierz 2TR15, oczko bigla i kolejne 2TR15, i doszyj dwukrotnie pętelką do koralika Toho 8/0. Przejdź przez sąsiedni Toho11/0 doszyj 1TR15 i wyprowadź nić przez koralik Arcos i dalej przez ZoliDouo. Dokończ okrążenie doszywając 5TR15 nad koralikami ZoiDuo i 1TR11TQ, 2TR11H, 1TR11TQ do oralikó Toho 15/0 (nad parami koralików Arcos).

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

9. Przejdź nicią przez pierwsze cztery Toho11/0. Następnie nabierz 1ARC , 4TR11TQ i ponownie przeprowadź nić przez ARC i dalej przez koraliki Toho 11/0.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

10. Przejdź nicią przez koralik Toho 15/0 pomiędzy koralikiem Arcos i ZoliDuo, a następnie przez koraliki Toho 15/0 leżące ponad ZoliDuo, nabierz 5TR15 i doszyj je do koralika Toho 8/0 leżącego nad koralikiem SuperDuo, nabierz kolejne 5TR15 i doszyj je do łuku nad koralikiem ZoliDuo.  Powtórz doszywanie TR15 przez całe okrążenie. Na koniec wyjdź z koralika toho 15/0 leżącego pomiędzy koralikiem Arcos i ZoliDuo.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

11. Przejdź nicią przez dwa Toho 15/0, nabierz 3TR11H i doszyj je dwóch Toho 11/0 leżących ponad koralikiem Arcos. Następnie doszyj 1TR11H do kolejnych dwóch Toho 11/0 i kolejne 3TR11H do dwóch koralików Toho 15.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

12.  Przeprowadź nić przez Toho 11/0, a następnie przez koralik Arcos i kolejno przez TR11H, 2TR11TQ, TR11H.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

Nabierz 3TR15 i doszyj je pętelką (square stitch) do Toho 11/0 z którego wychodzi nić. Przeprowadź nić raz jeszcze przez pierwszy i trzeci Toho 15/0  i dalej przez Toho 11/0. Pozwoli to na ukształtowanie ładnej pikotki.

13. Przeprowadź nić tak, aby wychodziła z koralika TR11H, a następnie przez koralik Arcos i dalej przez TR11TQ. To już koniec pracy. Zawiąż nić na nitce poprzecznej pomiędzy najbliższymi koralikami (half hitch) i przeprowadź ją koralikami w głąb pracy. Nadmiar nici odetnij. Pozostawiony na początku pracy ogonek nici także wprowadź w sąsiednie koraliki i nadmiar odetnij.

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

Beatrice - beadingowe kolczyki z ZoliDuo, SuperDuo, Arcos par Puca i Minos par Puca

Drugi kolczyk wykonaj w ten sam sposób. Kolczyki są gotowe.