Kolczyki Veneno łączą w sobie wiele nowych koralikowych kształtów – Amos, Ios, Super KheopS par puca i AVA Beads.

Kolorystyczną inspiracją były toksyczne żabki z amazońskich lasów – drzewołazy, stąd nazwa „veneno” (port. trucizna). Wzór jest bardzo plastyczny – pojedyncze elementy można wykorzystać na wiele sposobów, ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Materiały i narzędzia potrzebne do wykonania kolczyków Venano:

Etap I – oprawa kryształka

1. Na nić długości około 60 cm  nawlekamy 5 koralików Toho 15/0. Przechodzimy raz jeszcze przez wszystkie koraliki i zawiązujemy supełek. Przechodzimy jeszcze raz przez koralik obok supełka.

2. Pomiędzy koraliki z poprzedniego okrążenia dodajemy pojedynczo pięć koralików Toho 15/0. Przechodzimy jeszcze raz przez pierwszy dodany koralik w tym okrążeniu.

3. Pomiędzy koraliki z poprzedniego okrążenia dodajemy po 2 koraliki Toho 15/0, w sumie 10 koralików. Przechodzimy jeszcze raz tylko przez pierwszy dodany koralik w tym okrążeniu.

4. Pomiędzy koraliki z poprzedniego okrążeniu dodajemy pojedynczo koraliki Toho 15/0, w sumie 10 koralików. Przechodzimy jeszcze raz przez pierwszy dodany koralik w tym okrążeniu.

 5. Pomiędzy koraliki z poprzedniego okrążeniu dodajemy pojedynczo koraliki Toho 15/0, w sumie 10 koralików. Przechodzimy jeszcze raz przez pierwszy dodany koralik w tym okrążeniu.

6. Pomiędzy koraliki z poprzedniego okrążenia dodajemy pojedynczo koraliki Miyuki Delica 11/0, w sumie 10 koralików. Przechodzimy jeszcze raz przez pierwszy dodany koralik w tym okrążeniu.

7. Pomiędzy koraliki z poprzedniego okrążenia dodajemy pojedynczo koraliki Miyuki Delica 11/0, w sumie 10 koralików. Przechodzimy jeszcze raz przez pierwszy dodany koralik w tym okrążeniu.

8. Pomiędzy koraliki z poprzedniego okrążenia dodajemy pojedynczo koraliki Miyuki Delica 11/0, w sumie 10 koralików. Przechodzimy jeszcze raz przez pierwszy dodany koralik w tym okrążeniu.

9. Pomiędzy koraliki z poprzedniego okrążenia dodajemy pojedynczo koraliki Toho 15/0, w sumie 10 koralików. W koralikowym koszyczku umieszczamy kryształek stożkowy. Mocno zaciskamy krąg, tak by przylegał do kryształka. Można jeszcze raz przejść przez koraliki z rzędów 8 i 9, aby usztywnić oplot wokół kryształka.

10. Wracamy do okrążenia 7. Nabieramy koralik Miyuki Delica i ponownie przechodzimy przez koralik, z którego wychodzi nić. Przechodzimy do kolejnego koralika z 7 okrążenia i ponawiamy dodanie koralika Miyuki Delica. W sumie dodajemy w ten sposób 6 koralików.

Zawracamy nicią przez koraliki Miyuki Delica i Toho Round tak jak pokazano na szkicu.

 11. Wychodzimy z koralika z 7 okrążenia, przechodzimy do dodanego nad nim koralika Miyuki Delica i dodajemy nad nimi jeszcze 1 Miyuki Delica 11/0. Wracamy koralikami do koralika u podstawy „czułka”, nabieramy 2 koraliki Toho 15/0 i przechodzimy do kolejnego koralika z 7 okrążenia. Ponawiamy dodawanie koralików w ten sam sposób w odpowiednich miejscach.

 12. Zawracamy do środkowego koralika Miyuki Delica w „czułku”. Nabieramy koralik Amos przez dziurkę od strony szpica. Przechodzimy do kolejnego środkowego koralika Miyuki Delica w kolejnym „czułku”. Dodajemy w ten sposób w sumie pięć koralików Amos, ustawiając je szpicami do tyłu.

13. Przechodzimy przez górny Miyuki Delica i dalej przez zewnętrzny otwór sąsiedniego koralika Amos. Łączymy w ten sposób wszystkie koraliki Amos z górnymi koralikami Miyuki Delica z „czułków”.

14. Przechodzimy koralikami tak by oba końce nitek się spotkały, wiążemy supełek i chowamy nitki.

 Etap II – oprawa Ios par Puca

1. Używając ok. 60 cm nici przechodzimy przez obie dziurki koralika Ios i zawiązujemy supełek. Nabieramy 3 koraliki Miyuki Delica 11/0 i przechodzimy przez drugą dziurkę. Po drugiej stronie koralika Ios również dodajemy 3 Miyuki Delica 11/0. Przechodzimy przez koralik Ios i przez wszystkie 3 koraliki 11/0 dodane jako pierwsze.

2. Nabieramy 3 koraliki Miyuki Delica 11/0 i przechodzimy przez wszystkie trzy koraliki Miyuki Delica 11/0 z drugiej strony koralika Ios. Ponownie nabieramy 3 koraliki Miyuki Delica 11/0 i wracamy do pierwszego z koralików Miyuki Delica 11/0. Dookoła Iosa mamy teraz 12 koralików.

3. Nabieramy 1 koralik Miyuki Delica 11/0 i jak w ściegu peyote, pomijamy jeden koralik, by przejść do następnego. Dodajemy tak w sumie 6 koralików dookoła.

4. Dodajemy po 1 koraliku Toho Round 15/0 na dłuższym boku, a po 2 koraliki Toho Round 15/0 na krótszym boku koralika Ios. Powtarzamy ten manewr zarówno z przodu, jak i z tyłu oplotu.

Etap III – zszywanie

1. Będziemy teraz dodawać koraliki Super KheopS i Ava. Przechodzimy do koralika 11/0 na jednym z dłuższych boków oplecionego Iosa. Wybieramy taki otoczony dwoma Toho Round 15/0 (patrz zdjęcie).

2. Należy zwrócić uwagę by dziurki koralików były ułożone jak na schemacie (czy zdjęciu). Wychodząc z koralika Miyuki Delica 11/0 nabieramy koralik Super KheopS, przechodzimy przez dziurkę ramienia koralika Ava, dalej przez dziurkę szpica i  przez dziurkę drugiego ramienia tego koralika i wracamy przez drugą dziurkę koralika Super KheopS w stronę oplecionego Ios. Można tę drogę powtórzyć wzmacniając przyszycie koralikóów Super KheopS i Ava.

3. Przechodzimy koralikami na drugą stronę Ios’a, gdzie doszywamy opleciony w Etapie I kryształek. Wykorzystując koraliki Miyuki Delica 11/0 (zaznaczone na zdjęciu) zszywamy ze sobą oba elementy.

Etap IV – wykończenie

Używając kleju do szkła i metalu np. Rahyer lub Hasulith łączymy ze sobą sztyft do wklejania z tyłem oplecionego kryształka. Jeśli zdecydujemy się na sztyfty z tzw. bolcem, to na potrzeby naszych kolczyków trzeba „bolec” ciut skrócić, obcinając szczypcami tnącymi.

Oczywiście możliwe jest też doszycie pętli z koralików, która pozwoli zamontować ulubiony typ bigla czy sztyftu.

Nie zapomnij oznaczyć swojej wersji kolczyków Veneno i dołączyć do naszej Galerii Waszych Prac #tutorialroyalstone


Serdecznie pozdrawiam,
Weronika Kaczor, Weraph