Rozetowy wisior z Paros, Arcos i Minos par Puca w towarzystwie IrisDuo, Fire Polish i Toho.

Koraliki serii Perles par Puca ciagle inspirują nie tylko nas. Dzisiejszy tutorial na rozetowy wisior przygotowała dla was Natalia Zaborowska z bloga Koralikowa Mania

Potrzebne materiały:

Uwagi przed rozpoczęciem pracy:

  • Na potrzeby tutorialu całość wyplatałam używając czarnej nici, aby lepiej pokazać to, jak przechodzi ona przez koraliki, czy też tworzy pętelki wokół metalowej bazy, ale przy tej pracy świetnie sprawdzi się nić monofilowa, lub żyłki przeznaczone do wyplatania, przy pracach w jednej tonacji też dobrze sprawdzą się nici w kolorze metalowej bazy.
  • Koraliki Paros par Pucca mają specyficzny kształt, jak i układ dziurek, dlatego dla wygodniejszej pracy z nimi przy takim projekcie, polecam pracę na macie do koralikowania, to pozwoli nam ułożyć koraliki w odpowiednią stronę, co przy tych koralikach jest bardzo ważne.

Sposób wykonania wisiora z chwostem:

1.Rozpoczynając naszą pracę nawlekamy około 3m nici, wiążemy supełek wewnątrz metalowego koła – schowamy go potem wywnętrz koralika. Następnie nawlekamy odpowiednio: 1x P, 1x ID, 1x P. Nawlekając Paros zaczynamy od dziurki znajdującej się mniej więcej w połowie koralika, pierwszy koralik kierujemy górą w lewo, drugi koralik musi kierować się w prawo, tak, że dolne części przylegają do dołu koralika IrisDuo. Dosuwamy całość do metalowej bazy. W tej chwili nitka powinna biec powyżej metalowej bazy.

2. Aby doszyć koraliki do metalowej bazy, przechodzimy nicią poniżej niej, następnie przechodzimy przez środkową dziurkę koralika Paros – tą samą, z której wychodzi nasza nić, przylegającą do metalowej bazy – zaciągamy pętelkę wokół metalowej bazy. W tej chwili nitka powinna wychodzić z dziurki na krótkim skosie, tuż przy koraliku IrisDuo.

3. Aby dodać kolejne koraliki, przechodzimy przez środkową dziurkę Paros, kierując się w dół, nitka będzie teraz wychodzić z dziurki przy krótkim skosie koralika Paros.

4. Następnie nawlekamy 1x FP, 1x P, gdzie Paros nawlekamy przez dziurkę na krótkim skosie, tak żeby cały koralik kierował się w dół i na prawo. Dosuwamy tak ułożone koraliki do metalowej bazy. Przechodzimy przez dziurkę na krótkim skosie koralika Paros kierując się w stronę bazy, ponownie nić powinna wychodzić powyżej bazy.

5. Przytwierdzamy koraliki do bazy: przechodzimy nicią poniżej bazy tworząc pętelkę wokół niej, przechodzimy przez środkową dziurkę koralika Paros – tą przylegającą do bazy – kierując się ku górze, zaciągamy nić. W tej chwili nić wychodzi z dziurki na krótkim skosie.

6. Nawlekamy 1x ID, 1x P. IrisDuo przewlekamy przez dolną dziurkę, a Paros tak, aby góra koralika kierowała się w prawo – musi przylegać dolną dziurką na skosie do koralika IrisDuo, a środkową dziurką do bazy. Mocujemy koralik do bazy tworząc wokół niej pętelkę i przechodząc ponownie przez tę samą dziurkę koralika Paros, z której wyszła nasza nić. Następnie przewlekamy nić od góry przez środkową dziurkę koralika Paros kierując się ku bazie. Powtarzamy kroki od 3 do 5 tworząc pierwszy rządek wewnątrz bazy. Kończąc rządek dodajemy 1x FP pomiędzy koraliki Paros. Nitka wychodzi przez górną, środkową dziurkę koralika Paros.

7. Nawlekamy 1x Arcos przez prawe ramię, dosuwamy go do koralika Paros i kierując się od góry, przewlekamy nitkę przez lewe ramię koralika kierując się ku dołowi – nić przejdzie nad łukiem koralika Arcos. Przechodzimy przez środkową dziurkę sąsiedniego koralika Paros kierując się w dół po skosie.

8. Aby dodać kolejne koraliki, przechodzimy przez koralik Fire Polish, następnie przez koralik Paros kierując się po skosie ku górze, przechodzimy przez prawe ramię koralika Arcos.

9. Nawlekamy 1x T11, przechodzimy przez górną dziurkę koralika IrisDuo.

10. Nawlekamy 1x T11, 1x A przez lewe ramię, następnie przechodzimy przez środkową dziurkę koralika Paros kierując się po skosie w dół. Następnie przewlekamy nić przez koralik Fire Polish, Paros po skosie w górę i przez prawe ramię koralika Arcos. Nawlekamy 1xT11 i ponownie przewlekamy przez górną dziurkę koralika IrisDuo. Powtarzamy kroki od 9 do 10 i tworzymy drugi rządek wewnątrz bazy. Po przewleczeniu ostatniego koralika Toho 11/0 nić powinna wychodzić z lewego ramienia koralika Arcos kierując się w stronę bazy.

11. Nawlekamy 1x T15, 1x M, 1x T15, następnie przechodzimy przez prawe ramię koralika Arcos kierując się w górę, nawleczone koraliki wpasują się pod łukiem koralika Arcos – w tej chwili koraliki Minos mogą jeszcze układać się poprzecznie, później, kiedy wszystkie nici będą już odpowiednio naprężone ułożą się pionowo. Przewlekamy nić przez koraliki: T11, ID, T11, następnie przechodzimy przez lewe ramię koralika Arcos, kierując się w dół, po czym ponownie nawlekamy sekwencję z koralikami Minos. Powtarzamy ten krok do pełnego okrążenia wewnątrz bazy. Po tym etapie nitka powinna wychodzić z górnej dziurki prawego ramienia koralika Arcos.

12. Nawlekamy 3x T15, 1x T11, 3x T15 i przewlekamy nić przez: T11, górną dziurkę koralika IrisDuo i T11. Ponownie nawlekamy powyższą sekwencję i powtarzamy kroki, aż do pełnego okrążenia. Dla wyrównania, po ostatnich dodanych koralikach, przechodzimy nicią jeszcze raz przez koraliki pierwszej dodanej sekwencji, następnie przez T11, ID, T11.

13. Aby przejść do kolejnego etapu, musimy przewlec nić z powrotem do linii bazy. Przechodzimy przez prawe ramię koralika Arcos, kierując się w dół, następnie po skosie przez Paros, dalej przez Fire Polish, ponownie przez Paros, tym razem kierując się w górę, a na koniec w tym samym koraliku kierujemy się po skosie w dół.

14. Ściegiem brick – murkiem obszywamy całą bazę wokół. W tym celu nawlekamy 2x T11. W tej chwili nić powinna wychodzić ponad bazą, aby przyszyć do niej koraliki, przechodzimy nicią pod nią, a następnie przechodzimy przez drugi z nawleczonych koralików Toho 11/0, kierując się od dołu koralika ku górze, zaciągamy nić. Następnie nawlekamy 1x T11, przechodzimy pod bazą i dalej przez nawleczony przed chwilą koralik kierując się od dołu ku górze. Powtarzamy ten krok – dodając po jednym koraliku Toho 11/0 do końca okrążenia. Na koniec przechodzimy nicią przez pierwszy doszyty koralik kierując się od jego góry w kierunku bazy. Wplatamy pozostałą nić w koraliki murka, zawiązujemy supełek na nici poprzecznej, chowamy go w koraliku i odcinamy nadmiar.

15. Rozpoczynamy tworzenie czapeczki na chwost. W tym celu nawlekamy ok. 1,5 m nitki, nabieramy 3 razy sekwencję: 1x T15, 1x T11, 1x T15, 2xP, gdzie koraliki Paros układają się odpowiednio w lewo i prawo, stykając się ze sobą krótkimi skosami. Przewlekamy nić jeszcze raz przez całość tworząc pętelkę, zawiązujemy supełek i chowamy go w koralikach przechodząc do najbliższego Toho 11/0.

16. Nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez górną dziurkę kolejnego koralika Paros, następnie nawlekamy 1x FP i przewlekamy nić przez następny koralik Paros, ponownie nawlekamy 1x T15 i przechodzimy przez środkowy koralik Toho 11/0, powtarzamy te kroki do pełnego okrążenia. Na koniec tego etapu nić powinna wychodzić z koralika Toho 11/0.

17. Przed rozpoczęciem następnego etapu przechodzimy przez koralik Toho 15/0, Paros, Fire Polish i kolejny Paros, następnie nakładamy plecionkę na chwost.

18. Nawlekamy 1x T11 i przechodzimy przez sąsiedni koralik Paros, Fire Polish i kolejny koralik Paros. Następnie powtarzamy doszywanie koralików Toho 11/0 w przerwy między koralikami Paros. Doszywając ostatni T11 przechodzimy jedynie przez Paros i Fire Polish – nić wychodzi z koralika Fire Polish.

19. Nawlekamy 2x T15, 1x T11, 2x T15 i przewlekamy nić przez najbliższy koralik Toho 11/0, następnie ponownie nawlekamy tę samą sekwencję koralików i przechodzimy przez najbliższy koralik Fire Polish. Powtarzamy tę czynność do pełnego okrążenia. Po zakończeniu okrążenia, nasza nić powinna wychodzić z koralika Fire Polish.

20. Następnie przechodzimy przez dwa koraliki Toho 15/0 i środkowy koralik Toho11/0, nawlekamy 1x T11 i przechodzimy przez najbliższy szczytowy koralik Toho11/0. Nawlekamy 2x T15 i ponownie przechodzimy przez najbliższy szczytowy koralik Toho 11/0. Powtarzamy tę czynność do pełnego okrążenia, dodając na przemian koralik 1x T11 i 2x T15. Na koniec przechodzimy igłą przez pierwszy doszyty w tym kroku Toho 11/0.

21. Nawlekamy 1x FP, 2x T11, 1 x FP i przechodzimy przez dwa koraliki Toho 15/0 po przeciwnej stronie – tworzymy łuczek ponad kapturkiem chwosta. Następnie przechodzimy ponownie przez Fire Polish i Toho 11/0 tworzące łuczek, kierując się z powrotem do koralika Toho 11/0, z którego wyszliśmy, przewlekamy przez niego nić. Dla wzmocnienia przechodzimy nicią raz jeszcze w ten sam sposób.

22. Przechodzimy ponownie przez Fire Polish i 1 koralik Toho11/0, następnie wybieramy miejsce na murku wokół rozetki i przewlekamy nić przez jeden z koralików kierując się w stronę środka rozety. Następnie przechodzimy przez sąsiedni Toho 11/0 kierując się w stronę chwosta, po czym przewlekamy nić przez drugi z koralików Toho 11/0 na szczycie łuku chwosta.

23. Dla wzmocnienia jeszcze raz przechodzimy przez koraliki łuku nad chwostem i murka w rozecie, a następnie przechodzimy nicią przez koraliki łuku: Toho 11/0 i Fire Polish i dalej przez koraliki czapeczki: 2 Toho 15/0 i 1 Toho 11/0, dalej schodząc w dół czapeczki: 2 Toho 15/0, 1 Toho 11/0, a następnie przez koralik Paros, Fire Polish i ponownie Paros. Nawlekamy 1x T11 i przechodzimy przez kolejny Paros. Powtarzamy tę czynność dodając po 1 koraliku Toho 11/0 pomiędzy koraliki Paros wokół całej czapeczki. Zawiązujemy supełek na poprzecznej nici i chowamy supełek w koralik.

Jeśli martwisz się, że główka chwosta wypadnie z czapeczki, możesz przeszyć ją w kilku miejscach chwytając jednocześnie koraliki czapeczki.

24. Pozostaje dodać krawatkę i gotowe!

Nie zapomnij oznaczyć swojej wersji Marmaid Rosette #tutorialroyalstone i dołaczyć do naszej Galerii Waszych Prac.