Dzisiaj proponujemy Wam samodzielne wykonanie własnej Lunuli z miedzianego drutu. Lunula prezentuje się bardzo efektownie pomimo, iż nie jest trudna do wykonania! Tutorial przygotowała dla Was mistrzyni techniki wire wrapping – Natalija Antunović-Djapo znana także jak Thanit Tahua.  

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia fanpage Artystki, a także strony z nowymi, zachwycającymi projektami!

A teraz do dzieła!


Dzisiaj zapraszam Was do świata magii i symboli. Stworzymy piękny i bardzo popularny symbol – Lunulę. Lunula, symbol kobiecej mocy, płodności i miesięcznego cyklu, noszona jako ozdoba i amulet.

Naszą pracę rozpoczniemy od ukształtowania formy półksiężyca za pomocą szczypców płaskich i tzw. bocianków. Następnie wykonamy odcinek około 30 cm splotu sznurkowego używając do tego drutu miedzianego o średnicy 0,6 mm.

W kolejnym etapie będziemy doplatać splotem „trzy na trzy” drut miedziany o średnicy 1,2 mm o długości 20 cm oraz wcześniej wykonany sznurkowy splot o długości 30 cm. Wykonamy element ozdobny z doplecionego drutu miedzianego o średnicy 1,2 mm i dowiążemy koralik.

Gotowa praca będzie oksydowana, a następnie wypolerowana płynem doczyszczenia metali kolorowych Cuprum.

Zaczynamy!

Potrzebne narzędzia jubilerskie:

Potrzebne materiały:

  • ogniwko miedziane o grubości drutu 1.8 mm i średnicy 0,8 mm

ETAP 1 – kształtowanie bazy Lunuli.

Odcinek drutu miedzianego o grubości 1,8 mm i długości 20 cm kształtujemy ręcznie (bądź za pomocą dowolnego okrągłego przedmiotu) półkole. Następnie zaginamy szczypcami płaskimi drut po obu stronach oraz wyginamy szczypcami tzw bociankami w kształt półksiężyca. Druty ucinamy maksymalnie blisko siebie oraz szlifujemy pilnikiem jubilerskim do wygładzenia powierzchni (fot. 1A- 1D).

fot. 1

Nasza baza gotowa jest do oplatania (fot. 2).

fot 2

ETAP 2 – wykonanie splotu sznurkowego.

Wykonujemy element ozdobny splotem sznurkowym wykorzystując do tego drut o średnicy 0,6 mm i długości 30 cm. Drut zaginamy na pół, tworząc pętelkę o długości około 4 cm (fot. 3A). Dociskamy płaskimi szczypcami miejsce skrzyżowania drutów ustawiając je względem siebie pod kątem około 45 stopni (fot. 3B). Trzymając szczypce jedną ręką, drugą skręcamy druty w punkcie ich skrzyżowania. Stopniowo wykonując kolejne skręty przesuwamy też szczypce płaskie tak, aby znajdowały się jak najbliżej punktu skrzyżowania drutów.Powtarzamy tę czynność tworząc wzór przypominający sznurek (fot. 3C).

ETAP 3 – doplatanie do bazy Lunuli drutu miedzianego o średnicy 1,2 mm oraz splotu sznurkowego z drutów.

Do bazy Lunuli doplatamy drut miedziany o średnicy 1,2 mm i długości 20 cm oraz wykonany wcześniej splot sznurkowy. Drut miedziany o średnicy 1,2 mm będziemy doplatać wewnątrz bazy, a splot sznurkowy na zewnątrz. Elementy te dopleciemy za pomocą drutu miedzianego o średnicy 0,4 mm i długości 40 cm. Elementy przygotowane do połączenia ilustruje fot. 4.

fot. 4

Zaczynamy od wykonania trzech ciasnych oplotów wokół bazy Lunuli na początku łuku półksiężyca (fot. 5A). Następnie dokładamy drut o średnicy 1,2 mm długości 20 cm od góry i dowiązujemy „od dołu” trzy ciasne oploty drutem miedzianym o średnicy 0,4 mm (fot 5B). Splot sznurkowy dowiązujemy w ten sam sposób od zewnętrznej strony bazy Lunuli. Powtarzamy trzy oploty drutem 0,4mm na przemian –  raz na bazie, a następnie na dowiązywanym drucie 1,2mm (fot. 5C-5D).

fot. 5

Oplatanie powtarzamy na całej długości Lunuli do czasu, gdy dojdziemy do środka górnego półkola (fot. 6A-6B). Nadmiar drutów o długości 0,4 mm odcinamy i dociskamy do owiniętych drutów szczypcami płaskimi tak, aby powierzchnia była całkowicie gładka.

Nadmiar splecionego drutu miedzianego o średnicy 0,6 mm po obu stronach dowiązujemy dwoma ciasnymi oplotami do bazy w momencie zakończenia oplotu (mniej więcej w środkowej części górnego półkola). Końcówki odcinamy i dociskamy do bazy tak, aby powierzchnia była całkowicie gładka.

fot. 6

Kończymy oplatać naszą bazę z drugiej strony (fot. 7A-7B). Jednocześnie kształtujemy z dowiązywanego wewnątrz bazy drutu miedzianego o średnicy 1,2 mm wstępny zarys elementu ozdobnego aby uzyskać owalne kształty jak na fot. 7C.  To właśnie do tego drutu w następnych krokach dowiążemy koralik.

fot. 7

ETAP 4 – wykonanie elementu ozdobnego wewnątrz Lunuli oraz dowiązanie koralika.

Po zakończeniu oplatania, dowiązaniu splecionych drutów 0,6 mm do bazy oraz utworzeniu wstępnego elementu ozdobnego nasza Lunula powinna wyglądać jak na fot 8B.

fot. 8

Z drutu miedzianego o średnicy 1,2 mm dowiązanego wewnątrz Lunuli wykonujemy względnie symetrycznie okrągłe ozdobne elementy i końcówkę drutów oplatamy na górnym półkolu bazy (fot. 9A-9C). Dociskamy szczypcami płaskimi tak, aby możliwie najlepiej przylegały do powierzchni bazy. Fot. 9D ilustruje finalne oplecenie bazy drutem 1,2mm po jej prawej stronie. Analogicznie i symetrycznie oplatamy drut 1,2mm na bazie po stronie lewej.

fot. 9

Teraz do naszej Lunuli dowiązujemy koralik o wielkości 6 mm. Koralik dowiązujemy do środkowej części elementu ozdobnego za pomocą odcinka drutu miedzianego o długości 10 cm i średnicy 0,6mm. Wykonujemy dwa ciasne oploty na jednym boku elementu ozdobnego, ucinamy końcówkę i dociskamy do elementu ozdobnego, nawlekamy koralik i następnie drut 0,6mm z nawleczonym koralikiem dowiązujemy identycznie do przeciwnego boku. Ucinamy nadmiar drutu i dociskamy do elementu ozdobnego tak, aby powierzchnia była całkowicie gładka. Kolejność i sposób dowiązania koralika ilustrują fot. 10A-10C.

fot. 10

ETAP 5 – oksydowanie (dekoracyjne czernienie) i czyszczenie płynem Cuprum.

Przed procesem patynowania pracę dokładnie myjemy w ciepłej wodzie z mydłem. W ten sposób usuwamy wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni. Dzięki temu patynowanie będzie równomierne i uzyskamy ten sam odcień na całości pracy.
W tym przypadku do patynowania używam oksydy na zimno. Pracę zanurzamy w oksydzie do czasu, aż oksyda ją poczerni
w całości (fot. 11A-11C). Następnie myjemy ponownie Lunulę w wodzie z mydłem i osuszamy.

Końcowe polerowanie przeprowadzimy z pomocą preparatu Cuprum. Niewielką ilość preparatu nanosimy na bawełnianą szmatkę i polerujemy pracę do czasu wydobycia pięknego koloru miedzi i uzyskania błysku metalu. Na zakończenie zawieszkę dokładnie myjemy aby usunąć resztki preparatu, osuszamy i od tej chwili możemy cieszyć się własnoręcznie wykonanym pięknym wisiorkiem.

fot. 11

Zawieszka lunula po wypolerowaniu (fot. 12).

fot. 12

Miłego i udanego tworzenia!

Natalija (Thanit Tahua)