W niniejszym wpisie przedstawiamy Wam Skład JURY Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2018.

Szczegóły Konkursu znajdziesz w Regulaminie – kliknij TUTAJ

 

 

Patronat_konkurs_biżuteryjny_2018_ASP_Łódź

Patronat: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Miło nam poinformować, że Patronat nad V edycją Konkursu biżuteryjnego Kalendarz Royal-Stone 2018 objęła Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W związku z tym na ręce Sz.P. Rektor prof. Jolanty Rudzkiej Habisiak składamy najserdeczniejsze podziękowania za uznanie i wsparcie przez Uczelnię tej wyjątkowej inicjatywy, jaką jest rozwijany już od 5 lat przez Royal-Stone konkurs biżuteryjny popularyzujący i promujący Twórcze biżuteryjne RękoDzieło.

Serdecznie dziękujemy P. Rektor wraz ze wszystkimi Uczestnikami Konkursu Kalendarz Royal-Stone 2018 !


Jury_konkurs_biżuteryjny_2018_Elżbieta_Dzikowska_biżuteria

Jury – Pani Elżbieta Dzikowska

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność powitać w Gronie konkursowego Jury Osobę, której nikomu nie trzeba przedstawiać – Panią Elżbietę Dzikowską.
Pani Elżbieta Dzikowska jest sinologiem, historykiem sztuki, dziennikarką, współautorką z Tonim Halikiem kultowych programów “Pieprz i wanilia”, fotografką, kuratorką wystaw sztuki współczesnej, autorką licznych programów telewizyjnych i audycji radiowych, artykułów publicystycznych a także wielką miłośniczką biżuterii. Jest również autorką wielu książek – w tym pięknego albumu “Biżuteria świata” wydanego nakładem Wydawnictwo Bernardinum.

W wyniku starań P. Elżbiety Dzikowskiej 24 stycznia 2003 roku powstało pierwsze i jedyne w Polsce Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika będące oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu. Wśród eksponatów Muzeum Podróżników znalazły się przedmioty związane z życiem codziennym i obrzędowym ludów rozmaitych kręgów kulturowych, stroje, torby, nakrycia głowy, broń, ozdoby, obiekty rytualne, wyroby sztuki ludowej i pamiątkarskiej, instrumenty muzyczne, skóry zwierząt i ceramika prekolumbijska.
Ta bogata kolekcja została zebrana przez Panią Elżbietę Dzikowską i Tony’ego Halika w trakcie ich licznych podróży po świecie i ofiarowana przez Panią Elżbietę Toruniowi – miastu urodzin jej męża.


Jury_konkurs_biżuteryjny_2018_ASP_w_Łodzi_Olga_Podfilipska_Krysińska

 Jury – Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

reprezentowana w Jury Konkursu przez Panią dr Olgę Podfilipską-Krysińską.

Dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, powołana została wiosną 1945 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Łodzi. Wydarzenie to było ukoronowaniem wieloletnich starań miejscowych artystów – Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera – oraz przybyłych do Łodzi Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, Romana Modzelewskiego, Ludwika Tyrowicza, Władysława Daszewskiego i Stefana Byrskiego. Początkowo utworzono tylko trzy wydziały: Wydział Włókienniczy, którym kierował Leon Ormezowski, Wydział Ceramiki kierowany przez Julię Kotarbińską oraz Wydział Grafiki prowadzony przez Ludwika Tyrowicza. Pierwszym dyrektorem szkoły został Leon Ormezowski, malarz kolorysta. W pierwszych dwóch latach ustalono profil uczelni. Miała ona kształcić studentów w zakresie sztuk użytkowych, ale także tzw. sztuk czystych. Do głównych specjalizacji należały: ceramika, włókiennictwo, meblarstwo oraz druk na tkaninie. Założyciele uczelni świadomie nawiązywali do tradycji Bauhausu. Od początku istnienia PWSSP zależało na ścisłej współpracy z lokalnym i krajowym przemysłem.
W roku szkolnym 1946/47 obok Wydziału Włókienniczego i Ceramiki stworzono Wydział Plastyki Przestrzennej prowadzony przez Władysława Strzemińskiego, założyciela grupy „a.r.”, wybitnego artystę, teoretyka i pedagoga PWSSP w latach 1945–1950. Jego sztuka, koncepcja dydaktyczna, a przede wszystkim śmiałość i nowatorstwo myśli określiły ówczesny charakter szkoły. W zdominowanej przez kolorystów powojennym wyższym szkolnictwie artystycznym w Polsce, łódzka placówka stanowiła wyjątkową enklawę nowoczesności. Dlatego też z końcem l. 40. jej działalność szybko została ograniczona przez realizujące stalinowski kurs polityki władze państwowe. Unikalna geneza szkoły i myśl stojąca za jej powstaniem nie zostały jednak zapomniane i stanowiły inspirację dla kolejnych pokoleń jej wykładowców, w coraz mniejszym stopniu ograniczanych przez politykę i państwową ideologię.

W ponad pięćdziesięcioletnią historię obecnej ASP w Łodzi wpisało się wielu znakomitych pedagogów. Obok założycieli PWSSP byli to m.in. Roman Artymowski, Stefan Byrski, Stanisław Fijałkowski, Zdzisław Głowacki, Marian Jaeschke, Tomasz Jaśkiewicz, Lena Kowalewicz, Stefan Krygier, Lech Kunka, Antoni Starczewski, Maria Stieber, Janina Tworek-Pierzgalska czy Teresa Tyszkiewicz.

W 1987 roku, przyjmując imię Władysława Strzemińskiego, jako swego patrona, Uczelnia wpisała również w swój program kontynuację jego idei, kontynuację twórczą, ewolucyjną, wiążącą tradycję ze współczesnością. W 1996 szkoła otrzymała status Akademii Sztuk Pięknych.

Od 2012 roku funkcję Rektora ASP w łodzi pełni prof. Jolanta Rudzka-Habisiak
Obecnie uczelnia kształci studentów na 6 wydziałach: Wydziale Tkaniny i Ubioru, Wydziale Grafiki i Malarstwa, Wydziale Malarstwa i Rysunku, Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz, Wydziale Sztuk Wizualnych oraz Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych.

Pani dr Olga Podfilipska-Krysińska reprezentująca w pracach konkursowego Jury Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest Kierownikiem Katedry Biżuterii tej Uczelni.
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w 1999 r. uzyskując dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Biżuterii prof. Andrzeja Szadkowskiego. Umiejętności techniczne i projektowe doskonaliła podczas studiów na Wydziale Projektowania Biżuterii Politechniki w Lahti (Finlandia) w 1999 r. i w Szkole Projektowania Biżuterii i Technik Jubilerskich Metallo Nobile we Florencji (Włochy) w 2002 r. (stypendium rządu włoskiego). W roku 2002 odbyła staż projektowy w firmie jubilerskiej Torrini we Florencji. W latach 2003 – 2006 współpracowała z Autorskim Biurem Projektów „Wzornik” w Milanówku. Od 2004 r. pracuje na stanowisku wykładowcy w Katedrze Biżuterii ASP w Łodzi, prowadzi Pracownię Emalii. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora sztuki. Od 1 października 2016 roku jest kierownikiem Katedry Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
Brała udział w wielu konkursach i wystawach w Polsce i poza jej granicami – swoje prace prezentowała m.in. na Litwie, we Włoszech, w Niemczech, w Korei Południowej, w tym 6 wystaw indywidualnych.
Prace Olgi Podfilipskiej – Krysińskiej znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Faculty of Art w Telszach (Litwa) i w zbiorach Marii Magdaleny Kwiatkiewicz.


Jury_konkurs_biżuteryjny_2018_Muzeum_Okręgowe_w_Toruniu

Jury – Muzeum Okręgowe  Toruniu

reprezentowane w Jury Konkursu przez Panią dr Magdalenę Nierzwicką.

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika zostało otwarte 24 stycznia 2003 roku, w zabytkowym spichrzu przy ul. Franciszkańskiej 11, jako nowy oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Historia jego powstania związana jest z pasją podróżowania pary wybitnych polskich globtroterów – Elżbiety Dzikowskiej i Tony Halika. Przez lata wspólnych wypraw zdołali zgromadzić ogromny zbiór eksponatów pochodzący z wielu krajów świata. Wśród nich znalazły się przedmioty związane z życiem codziennym i obrzędowym ludów rozmaitych kręgów kulturowych, stroje, torby, nakrycia głowy, broń, ozdoby, obiekty rytualne, wyroby sztuki ludowej i pamiątkarskiej, instrumenty muzyczne, skóry zwierząt i ceramika prekolumbijska. Elżbieta Dzikowska po śmierci Tony’ego Halika kolekcję tę przekazała miastu urodzin swego męża – Toruniowi i stała się zarazem wielką orędowniczką stworzenia pierwszego w kraju i jedynego Muzeum Podróżników.

Muzeum popularyzuje wiedzę o patronie i osiągnięciach podróżniczych Tony’ego Halika i Elżbiety Dzikowskiej, prowadzi szeroką działalność wystawienniczą i edukacyjną poświęconą historii podróżnictwa i różnym aspektom poznawania świata. Stałym elementem działalności tej unikalnej placówki muzealnej są spotkania z wybitnymi polskimi globtroterami, promocje tematycznych publikacji i lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży. W ciągu pierwszych 10 lat działalności Muzeum zorganizowało blisko 50 wystaw czasowych, kilkadziesiąt spotkań z podróżnikami i kilka festiwali podróżniczych. Kolekcja muzealna, dzięki staraniom Pani Elżbiety Dzikowskiej, stale jest uzupełniana o nowe eksponaty z jej podróży oraz dary innych podróżników. Dziś w zbiorach Muzeum znajduje się ponad 1700 obiektów ukazujących kulturowe zróżnicowanie świata, jego mozaikę sztuk i tradycji, które zawsze inspirowały prawdziwych podróżników.

Niewielka powierzchnia dotychczasowej ekspozycji stałej okazała się szybko niewystarczająca na cele wystawiennicze. Pozyskanie sąsiadującej kamienicy przy ulicy Franciszkańskiej 9 stworzyło możliwość zaaranżowania rozbudowanej, nowoczesnej wystawy. Nowa stała ekspozycja składa się z szeregu wystaw prezentujących dorobek podróżniczy Tony Halika i Elżbiety Dzikowskiej, ich pasję podróżowania i zasługi kolekcjonerskie, historię polskiego i światowego podróżnictwa i odkrywania świata, wybrane kolekcje polskich podróżników i badaczy, obrazy niemal z całego świata, uchwycone na ich zdjęciach i w filmach. Muzeum Podróżników zaprasza wszystkich zwiedzających do wspólnej podróży po niezwykłych krainach, kolorach i tradycjach, wrażeniach i impresjach, które przybliżają nam bogactwo i zróżnicowanie otaczającego nas świata i celów naszych podróży.

Pani dr Magdalena Nierzwicka reprezentująca w pracach konkursowego Jury Muzeum Okręgowe w Toruniu jest doktorem w zakresie nauk o sztuce, kustoszem Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika – oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu. Organizatorka wielu wystaw oraz spotkań o tematyce podróżniczej. W szczególności zainteresowania swoje skupia na badaniach kultur etnicznych Ameryki Łacińskiej. Zajmuje się również problematyką kolekcjonerstwa, zwłaszcza kolekcjonerstwa etnograficznego obiektów pozaeuropejskich.


Jury_konkurs_biżuteryjny_2018_Państwowe_Muzeum_Etnograficzne

Jury – Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

reprezentowane w Jury Konkursu przez Panią mgr Dorotę Jarecką.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zostało założone w 1888 roku i jest najstarszym w Polsce, a także jednym z największych muzeów etnograficznych w Europie. W jego zasobach znajduje się największy w Polsce zbiór obiektów etnograficznych i archiwaliów (ok. 80 000 muzealiów). Jest znaczącym punktem na kulturalnej mapie Polski oraz miejscem spotkań miłośników sztuki. Aktualnie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie prezentuje kilka wystaw stałych ukazujących najcenniejsze zbiory oraz organizuje liczne wystawy czasowe. Niezwykle cennymi inicjatywami podejmowanymi przez Muzeum jest także organizacja zajęć dla dzieci (Muzeum dla Dzieci) popularyzujących kulturę i sztukę wśród najmłodszych.

Pani mgr Dorota Jarecka reprezentująca Muzeum w pracach konkursowego Jury jest starszym kustoszem w Dziale Naukowo-Oświatowym Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, etnografem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, animatorką i edukatorką, a także autorką i koordynatorka licznych projektów muzealnych, m.in. „Popołudnie w muzeum”, „Ścieżki tradycji” oraz cyklu „Etnoniedziela”.


Jury_konkurs_biżuteryjny_2018_MSKPU_Karolina_Krzywicka

Jury – Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie

reprezentowana w Jury Konkursu przez Panią mgr Karolinę Krzywicką.

Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie to najbardziej rozpoznawalna szkoła mody w Polsce. W ciągu 12 lat swojej działalności Szkoła zebrała portfolio wybitnych wykładowców, do których należą czołowe nazwiska branży mody z kraju oraz zagranicy. Uczniowie oraz absolwenci MSKPU stanowią większość Zwycięzców największych konkursów mody w Polsce, zaś Pokaz Dyplomowy MSKPU to największa i najbardziej prestiżowa impreza dla debiutantów mody w kraju.

Pani mgr Karolina Krzywicka reprezentująca MSKPU w pracach konkursowego Jury jest historykiem sztuki, menadżerem kultury, kustoszem w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz wykładowcą Historii Sztuki i Ubioru w MSKPU. Związana z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego mająca za sobą także studia podyplomowe w Instytucie Badań Literackich PAN.
Od wielu lat łączy swoje pasje i zainteresowania z pracą zawodową, w której zajmuje się przede wszystkim tkaninami i strojami wschodnimi, biżuterią etniczną oraz sztuką dekoracyjną i rzemiosłem artystycznym krajów islamu, ze szczególnym uwzględnieniem Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu.

Kuratorka wystaw i publikacji: „Jedwabie, filce i karneole. Stroje Azji Środkowej ze zbiorów MAiP” (razem z M. Ginter, 2007), „Biżuteria etniczna Afganistanu”(2012) i „Lazur i turkus. Tradycyjna ceramika uzbecka i tadżycka z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” (2013) i „Kolory życia. Suzani – haftowane tkaniny z Azji Centralnej”(2015). Obecnie przygotowuje wystawę „Biżuteria etniczna z Bliskiego Wschodu ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku”, która jest planowana na 2018 rok.

Autorka wielu artykułów z zakresu kostiumologii i tkanin wschodnich (m.in. ikaty, suzani, hafty turkmeńskie) oraz biżuterii etnicznej z Azji Centralnej i Bliskiego Wschodu. Prowadzi prelekcje w ramach autorskiego cyklu „Sztuka i rzemiosło artystyczne Azji Centralnej” i „Etniczne inspiracje”.
Od kilku lat współpracuje z Klubem Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy warszawskim Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. W 2014 roku prowadziła warsztat w ramach projektu „Tureckie wątki”, organizowanym przez Katedrę Mody na warszawskiej ASP.

W 2015 roku brała udział w projekcie dla rekonstruktorów strojów z XVII wieku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – „Stroje na dworze króla Jana III”, w którym opracowała wykład i artykuł „Ubiór dworski w Imperium Osmańskim XVII wieku”. Interesuje się orientalnymi i etnicznymi inspiracjami w modzie i designie.


Jury_konkurs_biżuteryjny_2018_Wytwórnia_Antidotum_Tyro-Niezgoda

Jury – Wytwórnia Antidotum

reprezentowana w Jury Konkursu przez Panią mgr Alinę Tyro-Niezgodę.

Wytwórnia Antidotum to pierwsza w powojennej Polsce prywatna szkoła złotnicza. Od 2006 roku bierze pod swoje skrzydła tych, dla których tworzenie biżuterii to nie tylko rzemiosło, ale przede wszystkim radość płynąca z twórczej energii.
Szkoła prowadzi kursy przygotowujące do profesjonalnego projektowania i wykonywania biżuterii artystycznej ze srebra i kamieni jubilerskich, warsztaty tematyczne dotyczące m.in. technik repusowania, grawerowania, wire wrappingu, a także zajęcia dla hobbystów, którym do tworzenia wystarczają skromniejsze środki wyrazu.

Sercem Wytwórni Antidotum jest jej współzałożycielka i Artystka Alina Tyro-Niezgoda – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej związana przez wiele lat z branżą reklamową. Dziś tworzy pod szyldem Tender December wykonując własne, unikatowe projekty przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych oraz biżuterii. Członek Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, instruktor Art Clay. W Wytwórni Antidotum prowadzi kursy Art Clay, rysunku perspektywicznego a także warsztaty hobbystyczne z filcowania, sutaszu, beadingu oraz kursy tkania.


Jury_konkurs_biżuteryjny_2018_Atelier_Ostaszewska

Jury – Atelier Ostaszewska – Pani Kama Ostaszewska.

Pani Kama Ostaszewska jest projektantką, stylistką, wizażystką prowadząca autorskie Atelier Mody w Poznaniu. Artystka tworzy również gobeliny. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu wychowana pod kierunkiem prof. Urszuli Plewki-Schmidt i prof. Wojciecha Sadley’a.

Artystka specjalizuje się w projektowaniu kreacji ślubnych i wieczorowych wierząc silnie w swoje motto, że „wyjątkowe suknie się szyje”.
Współpracuje z artystami występującymi na deskach najznamienitszych oper na całym świecie, m.in. Agnes Zwierko, Justyną Reczeniedi, Krystianem Adamem Krzeszowiakiem oraz śpiewaczką młodego pokolenia Natalią Rubiś.
Jej wyjątkowe kreacje stanowią atrakcyjną ozdobę okolicznościowych wystaw i uroczystości. Posiada także talent dekoratorski wykorzystywany umiejętnie w aranżacji sal wystawowych i koncertowych.

Od 2012 r. uczestniczy w realizacji Światowego Projektu Pokoju Wieczna Miłość. Prywatnie miłośniczka kotów i podróży po Azji Południowo-Wschodniej.


 

Jury_konkurs_biżuteryjny_2018_Studio_Ilona-Art

Jury – Studio ILONA-ART. Pani Ilona Duszak.

Pani Ilona Duszak jest projektantką biżuterii oraz praktykującym jubilerem prowadzącą Pracownię pod nazwą Studio ILONA-ART. Jest również polskim wydawcą oraz tłumaczką z jęz. hiszpańskiego wyjątkowej publikacji, czyli 3-tomowego “Kursu jubilerstwa” Carlesa Codiny będącego nieocenioną pomocą nie tylko dla wszystkich początkujących adeptów złotnictwa, ale także dla bardziej zaawansowanych osób.


Jury_konkurs_biżuteryjny_2018_Royal-Stone

 Jury – DZIAŁ KREATYWNY Royal-Stone.

W pracach konkursowego Jury weźmie udział jak co roku także Dział Kreatywny Royal-Stone.